Sverige är en internationell experimentverkstad där vem som helst kan ansöka om att bygga enorma, 340 meter höga vindkraftsverk utefter kusterna som förstör fisket och närmiljön. Regeringen avgör.

Det har blivit attraktikv att ansöka om att bygga vindkraft utmed svenska västkusten. Just nu ligger flera företag i startgroparna för projekt i Skagerrak, rapporterar Göteborgs-Posten (betallänk).

Bara utanför bohuslänska kusten har fem projekt med totalt 465 verk registrerats hos länsstyrelsen. 

Norska bolaget Zephyr AS ägs av 32 norska kommuner utanför Oslo. Men istället för att vilja bygga vindkraft på norskt vatten ansöker man om att smutsa ner svenska kusten med dessa byggprojekt.

Storskaligt experiment som hotar fisket

Svenska yrkesfiskarna skriver via sin branschorganisation SFPO, att de är ”djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet” och syftar på det stora intresset för att bygga vindkraftverk till havs.

De pekar på att just det här området har stor betydelse för det svenska räkfisket. De skriver vidare att ”området är bland de viktigaste svenskt fiske bedriver fiske i”.

Länsstyrelsen begär att olika aspekter behöver utredas inför en ansökan, som påverkan på tumlare, räkor och fladdermöss samt konsekvenser för trålare, Försvarsmakten och sjöfarten. Men även hur miljön skulle påverkas av blinkande artificiellt ljus och skuggor från snurrande rotorblad.