Förbudet mot att bygga kärnkraftreaktorer på nya platser måste avskaffas. Det skriver Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson, Ebba Busch och Nyamko Sabuni i en gemensam debattartikel.

”Utveckla kärnkraften – den har en nyckelroll”, skriver partiledarna i Svenska Dagbladet och hävdar att nya reaktorer är en förutsättning för att kunna klara klimatomställningen, och förse användare med el till rimligt pris.

De svenska hushållen kämpar just nu med extremt höga elpriser. Människor vittnar om att de inte vågar ha normal rumstemperatur av rädsla för kostnaden, skriver de. Det är Social­demokraternas och Miljö­partiets orealistiska energi­politik som lett fram till denna situation. Det är dags för en ny energi­politik, som sätter Sveriges intressen först.

Partiledarna vill att dagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 ersätts med ett mål att energiproduktionen ska vara 100 procent fossilfri ”där kärnkraften är en självklar del”.

De vill också ge Energimyndigheten i uppdrag att beskriva vad som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål, även om det inbegriper kärnkraft.

Partierna skriver vidare att de i nästa budget ska ge Strålsäkerhetsmyndigheten pengar för at ta fram regler för ny kärnkraft. Myndigheten ska få i uppdrag att snabba på processen för typgodkännanden av ny kärnteknik.

Slutligen vill de fyra partierna avskaffa förbudet mot att bygga reaktorer på platser där det inte redan finns kärnkraftverk och avskaffa förbudet mot att ha fler än tio reaktorer i kommersiell drift.