Xi Jinping och Vladimir Putin har haft möte under OS i Peking. De enades om en lång kommuniké med omfattande kritik mot Nato och USA, men berörde inte Ukraina överhuvudtaget.

Att Kina inte vill stödja Ryssland i konflikten med väst över Ukrainas självständighet ses som ett tecken på att Kina inte har för avsikt att ställa sig på Rysslands sida om ett krig startas i Europa.

”Även om betydelsen av Putin-Xi-mötet under OS i Kina och deras samarbete inte ska underskattas, menar amerikanska bedömare att oviljan att alls nämna Ukraina i den långa gemensamma kommunikén är en indikation på Kinas allmänna oro över militära interventioner och instabilitet”, skriver Washington Post.

Kina vill inte bli medansvarig till en rysk invasion av Ukraina. Den skulle kunna ”skämma ut Peking”, sa Daniel Kritenbrink, USA:s högsta diplomat för Östasien, till reportrar på fredagen.

Allt finns på plats för invasion

Ryssland har allt på plats för en militär operation i Ukraina. Det säger Sveriges överbefälhavare Micael Bydén i Ekots lördagsintervju.

– Nu finns resurserna på plats. Det är uppenbart. Det finns, som jag och vi ser det, inga hinder för en militär operation i det här området, säger Bydén.

ÖB tillägger att det fortfarande är oklart vilka intentioner Ryssland har med sin truppansamling vid gränsen till Ukraina. Han tror inte att det går att utesluta att situationen kan lösas med diplomati.

Ryssland förnekar invasionsplaner

Ryssland förnekar allt. Även de senaste avslöjandena om att Ryssland förbereder en falsk attack, där man producerar propagandafilmer med lik och sörjande rysktalande som påstås ha angripits av ukrainska styrkor, vilket skulle ge Ryssland förevändning för invasion.