Inget parti har vuxit så mycket i så många val som Sverigedemokraterna. Statsvetarna i Göteborg har genom sitt valforskningsprogram kunnat analysera fram varifrån partiet har fått sina väljare de senaste fyra riksdagsvalen.

KOMMENTAR. Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson kommenterar studien ”Flytande väljare 2018” (pdf) framtagen inom Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.

”Resultaten visar att Sverigedemokraterna vunnit väljare från alla andra partier, och även från grupperna icke-röstare, blankröstare och förstagångsväljare under de senaste tjugo åren. Vårt hittills bästa svar på frågan om varifrån SD-väljarna kommit är alltså: Från alla håll!”

Studien bygger på forskningsprogrammets data från de fem riksdagsvalen 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018. Utifrån dessa data har man räknat fram hur väljarna har förflyttat sig mellan partierna.

Här är den fullständiga listan på varifrån Sverigedemokraternas väljare kommer.

Från:Till SD:
Moderaterna284.000
Socialdemokraterna221.000
Förstagångsväljare111.000
Soffliggare87.000
Centerpartiet55.000
Liberalerna54.000
Miljöpartiet27.000
Kristdemokraterna25.000
Vänsterpartiet23.000
Feministiskt initiativ14.000

En tredjedel av SD:s väljare kommer från Moderaterna. Och var fjärde SD-väljare röstade förut på Socialdemokraterna. Den tredje största gruppen är förstagångsväljare.

Men som Ekengren Oscarsson skriver kan väljarflöde från alla partier observeras, till och med från Feministiskt initiativ.

Eftersom de borgerliga har ungefär samma väljarstöd nu som innan Sverigedemokraterna blev en av de största spelarna, är det förmodligen så att gamla S-väljare gått först till M och sedan till SD.

Väljarna ser att SD inte är extremt

Uppgifterna visar att väljarna inte alls ser Sverigedemokraterna som ett extremt parti, utan ett som man kan välja var man än befinner sig på höger-vänsterskalan. Partiet står för den nya dimension som blivit allt tyngre i vår tid, den motsättning som finns mellan utopism och konservatism.

Det är något att komma ihåg under valrörelsen.

*

Se inslag i Riks om dessa uppgifter: