Politiker har i 30 år talat om att integration löses genom att invandrare får jobb. Men Sverige spelar i EU:s bottenliga när det kommer till skillnad i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda.

Enligt siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram för stiftelsen The Global Villages räkning är personer med ursprung i Somalia, Etiopien, Eritrea, Irak, Iran och Syrien starkt överrepresenterade både som arbetslösa och långtidsarbetslösa.

– Det är ett enormt glapp. Bara Rumänien är sämre i Europa, säger Företagarnas integrationsexpert Catharina Bildt Grape till TT.

Företagen ropar efter arbetskraft, ändå går så många invandrade arbetslösa.

Nyanlända passar inte in

Nyanländ behöver lära sig hur svensk arbetsmarknad fungerar. Företagarna menar att arbetsgivare som får upprepade misslyckade matchningar till slut kan tröttna och avskräckas från att vilja anställa människor med utländsk bakgrund.

Det finns ett stort behov av mer yrkesinriktade språkutbildningar. Språket är viktigt, och många företagare pekar på bristande språkkunskaper som ett hinder att anställa. Man behöver inte kunna perfekt svenska för att få jobb, men ofta behövs grundläggande yrkesrelaterad språkkunskap, förklarar Catharina Bildt Grape.

På 60- och 70-talen handlade det om arbetskraftsinvandring, men sedan har det blivit asylinvandring.

– Vi ser dem som hjälpbehövande, vilket är förödande. Alla som kommer till Sverige, oavsett om man är asylsökande eller anhörig, har ansvar för sitt framtida liv och försörjning i Sverige, de måste få bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Viljan att jobba

Rapporten tar inte upp hur stor motivationen hos migranterna är att faktiskt söka arbete. Det finns tecken på att migranter undviker att arbeta eftersom de ändå är försörjda via bidrag. Om motivationen att arbeta saknas spelar ”matchning” ingen som helst roll.