EU-parlamentarikern Charlie Weimers har träffat franska ministrar och framfört förslag på EU-gemensamma regler som stoppar skattepengar från att hamna i islamistiska organisationer.

Just nu är Frankrike ordförandeland i EU och har därmed rätt att ta initiativ. Detta fick Charlie Weimers (SD) att ta chansen att pressa Frankrike i EU-sammanhang om att ordförandelandet borde lägga fram regler som stoppar flödet av bidrag, inte enbart till militanta islamistiska organisationer, utan alla islamistiska organisationer som verkar för sharialagar och därmed motsätter sig demokrati.

Under första mötet var franske ministern avvisande, vilket resulterade i negativa reaktioner i fransk press. Frankrike har en tydlig tradition av att hålla isär religion och politik. Weimers förslag ligger alltså i linje med franskt synsätt.

Vid andra mötet var franske regeringsföreträdaren mer tillmötesgående och kommer att granska hur en sådan reglering skulle kunna se ut.

Idag strömmar miljardbelopp av skattemedel till islamistiska organisationer bara i Sverige. Studieförbundet Ibn Rushd och biståndsorganisationen Islamic Relief erhåller årligen hundratals miljoner av svenska staten. Dessutom betalar regioner och kommuner ut stora belopp till dessa organisationer, vars mål är att upphäva demokratin i Sverige.

Det är ett bevis på den fruktansvärda naivitet som råder kring icke militant islamistisk fundamentalism. Hade det inte rört sig om människor med rötterna utomlands hade de aldrig fått en krona i bidrag, men när invandringsperspektivet läggs ovanpå så trillar skattepengarna in utan seriösa granskning.

Det måste bli ett stopp på skattefinansierad subversiv verksamhet mot den svenska demokratin. Alla organisationer som kan knytas till Muslimska brödraskapet måste vara diskvalificerade från varje skattekrona från stat, region och kommun.

Nu kanske sådant initiativ kommer via EU. I så fall skulle unionen äntligen kunna bidra med något konstruktivt.

*

Se intervju med Charlie Weimers om hans möte med ordförandelandet Frankrikes ministrar i Riks ”Utrikessvepet” här: