Ett mer robust valsystem behövs i Sverige. Det menar Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, i debattartikel. Valsystemet måste uppfattas som legitimt, inte minst av dem som förlorat valet. 

Hagevi anser att det i dag är en ”akilleshäl” att det är enskilda valsedlar för varje parti, medan väljare i många andra länder markerar sin röst på en valsedel med alla partier.

– Allt fler väljare misstror hur de svenska valen genomförs. Ett exempel är att antalet över­klaganden till Valprövnings­nämnden efter valen 2018 satte rekord och mång­dubblades jämfört med föregående riksdagsval. En stor del av dessa över­klaganden rörde oreda i vallokaler och hanteringen av de många valsedlar som finns där.

För att minska misstron pekar Hagevi på att de flesta demokratiska länder används en enda valsedel med alla partier. På den valsedeln markerar väljaren sin röst på ett parti eller en kandidat.

– Eftersom de flesta överklaganden rör förhållanden i vallokalen och ofta är knutna till valsedlarna menar jag att det är främst där som reformer behöver genomföras. Regeringen bör därför genast tillsätta en utredning för att införa ett mer robust valsedels­system, skriver han i Svenska Dagbladet.