Socialdemokratiska regeringen skickar svenska skattepengar via ”biståndsorganet” Sida till Vladimir Putin och Ryssland trots att Putin startat markinvasion av grannlandet Ukraina.

Närmare 400 miljoner kronor som är planerade fram till 2024 kommer att fortsätta att betalas ut, trots kriget mot Ukraina.

Inga planer på att stoppa utbetalningarna

Det handlar om ett ”biståndsprojekt som regeringen beslutade genomföra 2020 och fem år framåt, Totalt ska 389 miljoner kronor betalas ut, främst via biståndsmyndigheten Sida men även genom Svenska institutet.

Enligt Sida finns inget som pekar mot att medlen inte ska fortsätta betalas ut.

– I nuläget har vi inte fått några signaler från UD om att vi ska ställa in några utbetalningar, säger Joanna Kurosz, Rysslandsamordnare på Sida till Dagens Nyheter (betalvägg).

Tidningen har begärt ut information om vilka projekten är, och uppföljningsrapporter som visar resultat, men ännu inte fått ta del av något.

– Sekretessprövningen behöver göras mer ingående än vanligt med tanke på säkerhetsläget. Lämnar vi ut fel information kan det riskera människoliv, säger Joanna Kurosz.

Enligt regeringens ”strategi” ska miljonflödet av skattepengar till Ryssland främja demokrati, jämlikhet och klimat. De experter som DN talat med uppger att det är osäkert vad de svenska stödpengarna ger för effekt i nuläget.

Skamligt av Magdalena Andersson

Det är skamligt att Socialdemokraterna använder svenska folkets skattemedel för att fylla det svarta, korrupta hål som Ryssland blivit under de kleptomaniska oligarkerna och andra etablissemang är i Moskva.

Medan USA redan infört sanktioner mot Rysslands största banker och övriga västvärlden planerar för sanktioner som ska förhindra att ryska ledningen kan använda sina pengar, fortsätter svenska socialdemokrater att skicka miljoner till Ryssland.

Samtidigt uttrycker Magdalena Andersson byråkratiska problem med att stödja Ukraina och deras kamp för nationellt självbestämmande.

Det vi ser från Rosenbad i dessa krigiska dagar är ren ynkedom.