Det är inte konstigt att islamister runt om i världen nu kräver att Sverige anpassar sin lagstiftning till koranen och sharia. Integration betyder ju att båda sidor ska närma sig varandra. Nu kommer kraven på att Sverige förändras i grunden, tillsammans med hot om våld och terrordåd.

Det pågår en påverkanskampanj mot svenska socialtjänsten, slår flera myndigheter larm om. Runt om i världen riktas på arabiska hetsiga anklagelser mot det Sverige och våra kristna, västerländska lagstiftning.

Draksådd av religiös fundamentalism

Med tanke på att Sverige har i storleksordnignen en miljon muslimer i landet är kraven inget som kan förvåna någon.

Det är den draksådd som tidigare och nuvarande regering är ansvarig för. Genom att etablera en annan civilisations traditioner på svensk mark genom en stor och växande diaspora, skapar man enorma svårigheter att hålla ihop nationen.

Våra kristna kulturtraditioner med demokrati och rättsstat som grundfundament är inte kompatibla med islam som sätter religionen över demokrati och rättsstat.

Vill vi ha kvar demokrati krävs politisk tydlighet

Många muslimer i Sverige har flytt från islamistiska regimer och vill inte råka ut för samma förtryck som de en gång lämnade. Men uppenbart finns växande anspråk bland muslimer i Sverige att införa islamska normer och regler här. Vi ser dessa växande islamistiska anspråk exempelvis genom det nya partiet Nyans. Och man backas upp av starka islamistiska krafter runt om i världen.

Frågan är vad svenska folket vill. Är det okej att kvinnan ska underordnas mannen? Ska man acceptera att vissa minoriteter förtrycks och utsätts för våld? Ska riksdagen underordna sig sharialagar?

Det börjar bli dags för svenska folket att tala om hur man vill ha det. Flera riksdagspartier, myndigheter och organisationer fortsätter att ha intima band till islamistiska aktörer även om terrorforskare kunnat påvisa band till Muslimska brödraskapet som är en fundamentalistisk global rörelse för sharialagar och strikta islamistiska levnadskrav.

I Malmö var alla partier utom ett med på att nyligen skicka än mer skattepengar till islamistiska studieförbundet Ibn Rushd som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Skattebetalarna finansierar därmed islamisering av Sverige.

Enda parti som röstade emot var Sverigedemokraterna. Om man vill att svenska lagar, regler och normer ska gälla i Sverige, då måste man kräva att dessa efterlevs. Man kan inte i multikulturell naiv anda tro att man kan finansiera islamistiska verksamheter och att de därför ska byta till vår civilisations traditioner.

IS-kvinnornas barn kan ha underblåst hatkampanjen

Det krävs att svenska politiker står upp för vår demokrati och rättsstat. Även när det handlar om tvångsomhändertagande av barn i utsatta miljöer i enlighet med Lagen om vård av unga, LVU.

Ett skäl till den internationella hatkampanjen mot svenska myndigheter kan vara att de återvändande IS-kvinnornas barn har blivit omhängertagna.

Här kan man ju fråga sig varför dessa kvinnor och barn togs till Sverige genom S-regeringens försorg. Men om de ska stanna i Sverige måste det råda fullständig klarhet i att de ska leva i enlighet med svenska regler och lagar. Klarar S-regeringen av att försvara svenska lagar på sikt? Nej, är det rimliga svaret med tanke på hur undfallande Socialdemokratin – och andra gamla partier – är mot dessa krafter.

Den förda politiken har varit draksådd och nu börjar konsekvenserna komma.