Hovrätten har fastställt tingsrättens mycket lindriga dom mot serievåldtäktsmannen Andreas Holm, kallad Nytorgsmannen. Han får bara fem års fängelse för 35 olika sexualbrott i ett av de mest uppmärksammade våldtäktsmålen under senare år. 

 Sammanlagt var Andreas Holm åtalad för tjugofyra våldtäkter. Han döms för sju våldtäkter, varav tre av normalgraden, två mindre grova och två oaktsamma. De övriga sexbrotten reduceras av domstolarna till en grov fridskränkning, åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, elva fall av kränkande fotografering, ett barn pornografibrott och ett ringa narkotikabrott. Dessutom avvisas åtalet i åtta fall av våldtäkter, däribland det fall som åklagaren bedömt som grov.

Mängdrabatten är en styggelse

Skälet till att serievåldtäktsmannen inte får längre straff är att svenskt rättsväsende tillämpar mängdrabatt. Ju fler brott du begås, desto mindre straff får du för var och ett av dem.

Budskapet blir groteskt: om du ändå börjat begå brott, gör många fler för det kostar ingenting.

Ändå ställer de gamla partierna och rättsstatens olika aktörer upp på det.

– Vårt system känner inget längre tidsbestämt straff än fängelse i 18 år. Vi kan inte döma ut längre straff, säger advokat Johan Eriksson i SVT:s Aktuellt och menar att domstolarna måste anpassa brotten inom denna skala oavsett hur många brott en åtalad begått. Och då är 5 års fängelse för sexuellt våld mot tiotals kvinnor rimligt.

Det advokaten säger är att hur grova brott som än begås ska domen pressas in någonstans på skalan med max 18 års fängelse – med undantag för livstid som omvandlas till tidsbestämt senare.

Så kan man ju resonera när det gäller ett brott åt gången. En våldtäkt mot ett mord. Men om gärningsmannen begår flera brott och därmed utsätter allt fler människor för våld, då kan inte 24 våldtäkter reduceras till straffet för en våldtäkt.

Det strider mot det allmänna rättsmedvetandet.

Ta bort mängdrabatten

Om den praxis som råder kring mängdrabatt i svenska domstolar förbjöds och varje brott skulle beivras var för sig, skulle straffen bli högre. Låt oss ta domen mot Nytorgsmannen som exempel. Här är en tabell med vad ministraffet skulle blivit utan mängdrabatt.

Utan mängdrabatt hade domstolen tvingats döma ut minst 8 år och 3 månader. Med tanke på den upprepade brottsligheten hade han då hamnat på 10-12 år. Detta även om domstolen avvisade flera av åklagarens åtalspunkter.

Alltså ett dubbelt så långt straff. Det är också lindrigt (särskilt när våldtäkt kan ge så lite som 14 dagars fängelse) men att ta bort domstolarnas möjlighet att ge mängdrabatt skulle leda till längre fängelsestraff. Något som skulle innebära att rättsstaten kan återskapa något av det sargade förtroende den nu utsätts av genom vänsterliberala aktivister inom rättsväsendet och en otidsenlig praxis.