Alla diktatorer får alltid en allt skevare bild av verkligheten eftersom de bara omger sig med lojala ja-sägare som endast säger det diktatorn vill höra. Då kan det hända att diktatorn vidtar åtgärder som fullständigt saknar förankring i det egna landet. En statskupp blir då troligare. Har Putin tagit sig vatten över huvudet till den grad att ryska aktörer vågar avsätta honom?

Nu har Vladimir Putin funnits i ledningen för Ryssland i 22 år och det finns tecken på att han skurit av alla självständiga institutioner i landet.

Historieprofessorn Ruth Ben-Ghiat vid New York University skriver under rubriken ”Putins invasion i Ukraina kan bli hans fall”.

Isolerad med kleptokratiskt styre

Putin motiverar sitt exceptionella risktagande med en önskan att säkra sin plats i historien som ledaren som återupplivade en version av det sovjetiska imperiet. ”Det kan slå tillbaka på honom på flera sätt”, skriver hon. ”Efter 22 år vid makten liknar Putins sätt att styra och ordna strukturer de som har lett till att tidigare autokrater fattat dåliga beslut.”

Diktatorer brukar hamna i isolering när de år efter år är omgivna av smicker och korruption. ”Detta är verkligen fallet i Ryssland, där en fullt realiserad kleptokrati har skapats. 2018 ägde 3 procent av ryssarna cirka 90 procent av landets tillgångar, och Putins oligarker ägde lejonparten av dessa.”

Förmodligen tror Putin att han kan vinna popularitet bland ryssarna igen, så som han gjorde efter annekteringen av Krim 2014. Men Ryssland en annan plats 2022. Det finns ett mycket bredare missnöje med Putins korruption och förtryck, som har accelererat under de senaste åren, menar professorn.

Mer desillusionerade ryssar

”Faktum är att den ryske presidentens formella låsning av makten, säkerställd av hans ändring av konstitutionen 2020, har åtföljts av mer, inte mindre, våld mot dem som avslöjar regimens korruption. Detta är ett tecken på osäkerhet, inte på självförtroende”, skriver Ruth Ben-Ghait.

Därför kommer den brutala attacken mot Ukraina att leda till mer desillusion bland ryssarna och ytterligare avslöja presidentens totala brist på hänsyn till sitt eget folk.

Detta i kombination med att Putin underskattar både ukrainska folkets vilja att bekämpa invasionstrupperna och västvärldens vilja att tillgripa kännbara sanktioner (efter mycket om och men), kan – utifrån historiska indikationer – peka på ut samma väg för Putin som blev Italiens diktator Benito Mussolinis öde.

Diktaturer störtas plötsligt

Ja, diktaturer håller skenet uppe, men plötsligt kan det uppstå samstämmighet i stora delar av samhället om att diktatorn är skadlig och måste bort. Italienarna vände sig mot Mussolini och han slutade upphängd som en död gris på torget i den lilla byn Giulino di Mezzegra.

Ryssland har också en historia av att mörda statschefer som inte hållit måttet. För att inte tala om Stalins regim, för vilket ordet brutal inte räcker. Vi ser inga sådana tecken nu, men om det ryska samhällets institutioner, de som blivit åsidosatta av Putin, bestämmer sig för att avsätta honom kan det ske plötsligt.

Sovjetunionen föll samman snabbt – och oblodigt. Putinismen kan också falla snabbt, och om det sker nu sker det för att undvika blodbad på både ryssar och ukrainare.