Under rubriken ”S bör göra upp med oss om pensionerna” förklarar bland annat partiledare Jimmie Åkesson i debattartikel.

Förslaget om höjda pensioner som nyligen lanserades från S, V och MP är välkommet men det innehåller flera brister, skriver partiföreträdare i Svenska Dagbladet.

Den föreslagna reformen är för liten och för få omfattas, skriver Åkesson, som nu öppnar för samtal med S ”för att lösa ut” bristerna i pensionssystemet.

– En av våra mest prioriterade frågor inför nästa mandat­period är pensionärernas ekonomiska villkor. Under flera mandat­perioder har regeringar och partierna i pensions­gruppen prioriterat fel grupper. Mass­invandringen har inneburit stora påfrestningar när det gäller offentliga utgifter och har tveklöst en negativ påverkan på pensionerna långsiktigt. När nya grupper nu ska dela på samma pott, utan att bidra i samma utsträckning, påverkas alla pensioners utveckling negativt, skriver man.

– Sverige har i dag de lägsta pensionerna i Norden. Det är inte värdigt människor som gjort rätt för sig under ett helt liv i Sverige. 

– Reformen omfattar enligt regeringen knappt 10 miljarder årligen. Det ska jämföras med vårt förslag som innebär mer än dubbelt så stor förstärkning av pensions­systemet. Vår bedömning är att regeringens förslag inte räcker till. Det räcker knappt för att kompensera för inflationen och de uppdrivna energi- och drivmedels­priserna.

– Vi hoppas att partiet kan sätta pensionärerna före prestige och beröringsskräck.

Om regeringen inte vill samtala med SD är partiet redo att se över förutsättningarna för att ta fram ett bättre förslag tillsammans med den övriga oppositionen.