Allt fler mätningar indikerar att president Biden och hans parti, Demokraterna, tappar väljarstöd. Gallup visar på att ett stort skifte har skett under 2021. Och andra aktuella mätningar visar att Trump är mycket mer populär än Biden.

KOMMENTAR. Joe Bidens första presidentår har inte fallit väl ut. Det kaosartade tillbakadragandet från Afghanistan gör att USA har tappat enormt med prestige och Bidens ledarförmåga ifrågasätts än mer.

Dessutom har Demokratiska partiet visat sig förlamat av inre strider mellan vänsterextremister och mer moderata kongressledamöter. Demokraterna styr 1) Vita huset, 2) har majoritet i representanthuset, 3) har majoritet i senaten. Trots denna enorma makt i Washington DC förmår inte partiet att genomföra den politik som Joe Biden gick till val på.

I representanthuset har extrema utgiftsökningar lagts fram för att införa nya stora bidragssystem som varit främmande för det amerikanska samhället, som i hög grad litat till frivilliga insatser från kyrkor, aktivister och donatorer när det gäller att stödja de mest utsatta.

Dessa historiskt omfattande utgiftspaket har dock stoppas eftersom partiet inte lyckats samla sina senatorer till att stödja paketet. Mer moderata demokrater anser det vara socialism och vill inte gå så långt.

Opinionsinstitutet Gallup visar nu hur väljarna flyr Demokraterna.

Gallup påtalar att det är 27 år sedan Republikanerna hade ett så stort övertag i opinionen: ”Republikanerna hade senast fem procentenheters övertag i väljarnas partiidentifikation i början av 1995, efter att ha vunnit kontroll över representanthuset för första gången sedan 1950-talet.”

Trump nu populärare än Biden

I andra aktuella mätningar från Rasmussen Report framgår också att den förre republikanske presidenten Donald Trump har ökat sitt stöd i opinionen under 2021, medan hans efterträdare Joe Biden har tappat stöd. 52 procent svarar att de har en positiv inställning till förre presidenten. Detta medan endast 39 procent har positiv syn på Joe Biden. När det gäller andelen som är starkt negativa till de båda, är skillnaden två procentenheter, 47 för Trump och 49 för Biden.

Om man ska spekulera i varför Joe Biden tappat och Donald Trump ökar sitt förtroende, kan det handla om den speciella roll som presidentskapet har i amerikanskt samhälle och historia. Amerikanska folket vill ha en president som agerar som en kraftfull ledare.

Trump agerar som en sådan ledare genom att ta handfasta beslut (slå ut ledande iransk general), allt medan Biden framstår som trött, obeslutsam och när han väl fattar beslut blir det fel (afghan-tillbakadragandet). Denna skillnad i image har stor betydelse för väljarna, medan medie- och politikerkretsar mer är upptagna av Trumps retoriska sätt. För etablissemangen är det lugnare med en sovande president än en som i sin retorik angriper etablissemangen.

Det ska påpekas att väljarkåren är allt mer lättrörlig, men med detta sagt så ser det ljust ut för Republikanerna inför mellanårsvalet i november, om tio månader.