Energianalytiker varnar att läget för den tyska energiförsörjningen är mer akut än vad som tidigare har befarats nu när kärnkraften stängs i snabb takt. ”Jag tror att Tyskland står inför den värsta industrikrisen sedan andra världskriget”, säger den tyska energianalytikern Staffan Reveman.

Inom några veckor kommer ytterligare tre tyska kärnkraftverk att stängas. Detta trots att man för två veckor sedan stängde tre av sina kärnkraftverk och inom ett år ska de tre sista kärnkraftverken stängas ner i Tyskland.

– Driftsrättigheterna har gått ut. Om man skulle vilja starta om så måste man ansöka om allt på nytt. Det tar minst sju-tio år, säger Staffan Reveman, som är energianalytiker och konsult inom industrin. Det kommer inte att ske, menar han.

Detta kan få stora effekter på Sverige eftersom Europas elmarknader är tätt sammanlänkade. Elleveranser har redan stoppats från Sverige till Norge eftersom risk för elbrist finns i Sverige. Samtidigt har elpriserna i särskilt södra Sverige skjutit i höjden eftersom gaspriser och priset på utsläppsrätter rusar i Europa.

Industrikris nära

Den aggressiva avvecklingen av kärnkraft som Angela Merkel drivit får nu allt mer dramatiska konsekvenser.

Den förnybara energin i form av vind- och solkraft räcker inte på långa vägar. Ekvationen går inte ihop, menar Staffan Reveman.

– Jag tror att Tyskland står in för den värsta industrikrisen sedan andra världskriget, säger han.

Historiskt har Tyskland byggt upp hela sitt välstånd på kolkraft. Men på 60-talet inleddes en kraftfull utbyggnad av kärnkraft för att förbereda sig inför en framtid då kolet skulle ta slut.

Samtidigt grundlades på 70-talet den tyska miljörörelsens motstånd mot kärnkraft som en följd av kampen mot amerikanska militärbaser och atombomber. Den negativa inställningen till kärnvapen spillde över på kärnkraften.

I början av 00-talet installerades en rödgrön regering som beslutade att stänga kärnkraften, ett beslut som Angela Merkel först stoppade när hon tillträdde 2005, men sedermera kom att fullfölja efter Fukushimaolyckan 2011.

Men trots omfattande skattesubventioner har det förnybara inte kunnat byggas ut för att ersätta både kärnkraft och kol, som Tyskland också ska avveckla som en klimatåtgärd. Men förnybar energi är också instabil vilket gör systemet opålitligt.

– När man stänger av kärnkraften och även kolkraften och ersätter dem på ett grönt sätt blir det tokigt. Det man gör är att med volatibel el ersätta reglerbar el. Det går inte. Men det förstår inte allmänheten. Och det vill inte de tyska politikerna erkänna. Man vill in i det sista upprätthålla attityden att det kommer att gå bra ändå, säger Staffan Reveman till

Beroende av gas

Tyskland har gjort sig beroende av gas. Bland annat är det gas som värmer de tyska bostäderna. Och det som är intressant i sammanhanget är att gas, som leder till stora koldioxidutsläpp, allt oftare ses som en del av lösningen på det tyska problemet. Alltså mer fossilt in i energimixen när kärnkraft och kol fasas ut.

– Tysklands hållning att investeringar i nya gasdrivna kraftverk också ska kunna klassificeras som gröna i EU:s regelverk om taxonomin är svår att förstå, men förtydligar Tysklands effekt-dilemma, säger Staffan Reveman till tidningen Näringsliv.