Om USA och Europa haft kompetenta statsledningar hade man kunnat skratta åt Vladimir Putins ”krav” på grannländerna. Skälet till att de istället skapar oro och krisstämning är att Sverige, Europa och USA har historiskt svagt politiskt ledarskap som vacklar i sin oförmåga.

Nato kallar till krismöte. Statsminister Magdalena Andersson (S) springer ut och hävdar att Sverige är en självständig stat som fattar egna säkerhetspolitiska beslut. Man kan fråga sig varför det alls ska behöva vara nödvändigt att göra.

Aldrig i modern tid har västvärlden varit så svag. Det handlar inte enbart om att väst har rustat ner och avvecklat sina försvarsmakter och inte skyddar sina gränser. Det handlar också om att Europa genom kärnkraftsavveckling och klimathysteri har gjort sig mer beroende av Ryssland än någonsin, genom enormt importbehov av gas för att producera el och värme.

Inkompetent ledarskap i väst har fått tuppkammen på Putin att växa. Eller som SVT-korrespondent Bert Sundström uttrycker det i kolumn:

”Nu ställer Ryssland extrema krav på USA, Europa och Nato. Krav som i grunden är ett försök att ge Ryssland bestämmanderätt över inte bara tidigare Sovjetrepubliker och före detta tvångsanslutna medlemmar i den sovjetiska waraszavapakten. President Putin kräver också bestämmanderätt över säkerhetspolitiken i Finland och Sverige. Sådana anspråk på makt över andra länder i Europa gjorde inte ens Sovjet när det kalla kriget var som värst.”

Så är det. Och skälet är att Ryssland upplever att väst är så mjukt i köttet att man kan börja köra med européerna som om de hade tredje klassens nationer.

Ryssland har alltid haft ett aggressivt tonläge gentemot sina grannländer. Hur allvarliga tongångarna behöver tolkas beror inte på ryssarna, utan på hur svaga västländernas ”fredsälskande” vänsterledare gjort sina nationer.

Med kompetent ledarskap som försatt västländerna i stark säkerhetspolitisk position, hade man kunnat gapskratta åt Vladimir Putins anspråk.

Det är bara därför att vi har svaga, mycket svaga politiker som Putins ord får panik att utbryta.

Bert Sundström spekulerar: ”Kanske det är oron över folks missnöje på hemmaplan som får Vladimir Putin till så hårda utfall mot väst.”

Ja, säkert. Befolkningar i ofrihet ger inga stabila stater. Det sorgliga är att den fria världen efter Sovjetunionens kollaps för 30 år sedan tror att man inte behövde ha någon försvarsmakt av rang och inte behöver ha något säkerhetspolitiskt tänkande kring energiförsörjning eller andra helt avgörande aspekter för att det egna samhället ska kunna fungera.

Denna naivitet gör väst ännu svagare än diktatoriska stater med ofria befolkningar. Dumhet genom att strunta i att skaffa sig säkerhet, är ingen bra strategi för länder som vill behålla självständighet och autonomi.

När ska våra europeiska länderna få politiskt ledarskap som inte utgörs av naiva godhetsoptimister, utan ledare som förstår att på riktigt förvara våra gränser, vår integritet och vårt självbestämmande?