EU:s coronafond har blivit utsedd till Årets värsta slöseri 2021 av Slöseriombudsmannen. Svenska skattemedel kommer att gå till mottagarländer med vanvårdade ekonomier, vars problem inte på något sätt är sprungna ur pandemin.

Sverige kommer att bidra i storleksordningen 150 miljarder kronor, men får tillbaka mycket mindre. I praktiken överför man ännu mer pengar till länder som snarare skulle behöva ekonomiska reformer än mer bidragspengar. Pengarna går dessutom till sådant som länder själva borde ombesörja. Vanlig förvaltning, upprustning eller utveckling ska inte behöva ske med bidragspengar från utlandet. 

Bidragscirkus

– De enda som röstade nej till fonden var ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa, som av vissa kallas för ”ytterkantspartier”, verkar alltså vara mer i takt med den allmänna opinionen än vad övriga partier är. Moderaterna och Kristdemokraterna vågade inte ens ta ställning i detta viktiga beslut, utan lade ner sina röster och lämnade därmed beslutet till övriga partier, skriver Josefin Utas som är Slöseriombudsman vid Skattebetalarna.

Frågan som måste ställas är om mer av bidragscirkus i EU är den bästa användningen av våra skattepengar, frågar hon i Expressen.

– Våra politiska makthavare kan inte bara strunta i vad hundratals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar går till när de lämnar landet och försvinner ut i Europa. Slöseri med våra pengar får inte accepteras bara för att det sker på EU-nivå, avslutar hon.