När Demoskop frågat väljarna vilka sakfrågor som är viktigast och vilket parti som har den bästa politiken på området visar det sig att Sverigedemokraterna anses bäst i tre av de fem viktigaste frågorna.

KOMMENTAR. Aftonbladet/Demoskop undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast just nu och vilket parti man anser har bäst politik. Jämfört med september 2020 har Socialdemokraterna tagit tillbaka tätpositionen för vården och äldreomsorgen från KD och jämställdheten från V. Moderaterna har tagit förstaplaceringen i miljöfrågan från MP.

Sverigedemokraterna behåller tätpositionen i flest av de frågor som väljarkåren tycker är allra viktigast: Lag och ordning, invandring och integration. Här intar S bara en av topp-fem viktigaste frågor, vården. M gör det i miljöfrågan.

Utifrån den aktuella mätningen från Demoskop/Iniziopanelen har Aftonbladet inte angett vilka partier som är näst bäst på ett sakpolitiskt område, så som man gjorde i september 2020. Därför vet vi inte hur starka förstaplatserna är för de tre stora partierna.

Men det är glädjande att de stora partierna också har förtroende i sakfrågorna. Det är rimligt att de tre stora partierna intar en dominerande ställning i den politiska debatten inför valet. Under mandatperioden har småpartierna fått ställa till ett himla stök och bök med ultimatum, röda linjer och samtalsförbud.

Nu är tid för de stora att kliva fram och tala politik på allvar.

De har bästa politiken

Sverigedemokraterna
Lag och ordning (viktigaste frågan i väljarkåren)
Invandring (4:e viktigaste fråga i väljarkåren)
Integration (5:e viktigaste fråga i väljarkåren)

Moderaterna
Sveriges ekonomi
Jobben
Miljö och klimat (näst viktigaste fråga i väljarkåren)
Försvaret
Företagande

Socialdemokraterna
Vården (3:e viktigaste frågan i väljarkåren)
Skola och barnomsorg
Äldreomsorg
Jämställdhet

Grafik: Aftonbladet-TV