Amazonas skogar invaderas nu i jakten på superträdet som krävs i vindkraftverken. Skogshuggarna förklarar för urfolken långt in längs Curaray-floden i Ecuador att de är på jakt efter ett snabbväxande träd med unika egenskaper för att tillgodose klimatkraven på allt fler vindkraftverk.

Ett träslag som en hel värld plötsligt skriker efter är Balsaträ. Det är på samma gång är lätt och formbart och hållfast och starkt. Dessa träd är efterfrågade eftersom Parisavtalet om klimatet innebär krav på snabb omställning.

Till år 2030 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser ha minskat med över 60 procent. Under samma period kommer behovet av el att öka kraftigt, när industrin och transportsektorn ska bli fossilfri.

Vindkraft medför skövling av regnskog

Och svaret enligt alla klimataktivister är vindkraft. Det anses vara ”förnybar” energikälla. Och de rödgröna partierna i Sverige kräver snabb utbyggnad för att kunna nå de egna klimatmålen. Här är man dessvärre inte ensamma om att driva extremistisk energipolitik. Det ser likadant ser det ut i resten av den rika världen.

Men den enorma utbyggnaden av vindkraft medför nu skövling av de Sydamerikas regnskogarna.

Balsaträts egenskaper gör det perfekt att använda i vindkraftverkens turbinblad, som kärna under lager av kol- och glasfiber. Ett nytt turbinblad kan vara 100 meter långt. Något som betyder att det krävs runt 150 kubikmeter trä för varje nytt kraftverk, enligt den spanska tidningen El Pais.

Mellan 2019 och 2020 fördubblades världsmarknadspriset på balsasträ.

Plantagen räcker inte till för efterfrågan

Den explosiva efterfrågeökningen har gjort att balsaplantagen, som framför allt ligger i Ecuador, inte räcker till, skriver tidskriften The Economist.

Jakten på vildväxande balsaträd har intensifierats. Och blickarna riktats in mot urfolkens traditionella marker, rapporterar Aftonbladet.

Grön energi hos oss.

Skövling på andra sidan jorden.