Socialdemokraterna har inte presenterat några lösningar för att vända utvecklingen, trots åtskilliga år vid makten. Gängen är starkare och skjutningar med dödlig utgång är fler än någonsin tidigare, skriver Mattias Eriksson Falk (SD), oppositionsrådet i Gävle, i en debattartikel.

Socialdemokraterna har de senaste decennierna gjort allt för att förneka problemet med migrationspolitiken, det växande utanförskapet och de sociala problem som följt av detta.

Skolan är en del av lösningen för att försvåra för gängen att rekrytera ungdomar. Tyvärr ser vi i Lärarförbundets ranking för 2021 att Gävle tappat sedan mätningen 2020. På den sammanvägda jämförelsen hamnar Gävle på plats 220 av 290 kommuner. Nästan var sjunde elev nådde inte gymnasiebehörighet 2021, varav knappt var fjärde elev på Nynässkolan. Den ojämlikheten är farlig och behöver brytas.

Fritidsaktiviteter och fritidsgårdar fyller viktiga funktioner. Till exempel är organiserad lagidrott ett skyddsnät för den enskilde individen. Dyker du inte upp på träningar så reagerar klubben. Fritidsgårdar är bra, om förutsättningarna är de rätta, med en strukturerad och organiserad verksamhet. Min känsla är dock att fritidsgårdarna idag mer fungerar som ett ställe för att hänga på. Något som kan vara en riskfaktor och leda till att unga kriminella får med sig fler på den vägen, se gärna debattartikeln i Kvartal ”Myten om fritidsgården” av Jerzy Sarnecki och Helena de Rées.

Efter Socialdemokraternas tid vid makten har vi idag ett samhälle som är mer splittrat än någonsin, utanförskapet växer, bostadsbristen är enorm och människor har svårt att integreras i samhället. Ändå fortsätter migrationen till Sverige med drygt 87 000 nya uppehållstillstånd 2021.

Så länge Socialdemokraterna inte kan se orsak och verkan, ta hand om befintliga problem eller ens erkänna att de existerar, är de en del av problemen. Det är Sverigedemokraterna som arbetar för att lösa dessa, genom en stark kriminalpolitik, kombinerat med fungerande migrationspolitik och ett effektivt förebyggande arbete.

I september har väljarna möjlighet att bryta Socialdemokraternas destruktiva maktinnehav och rösta för politik som sätter trygghet och framtidstro i första rummet för våra medborgare, Sverigedemokraternas politik!