Ökad migration och bristande integration driver på den eskalerande brottsligheten. Det påtalade rikspolischefen Anders Thornberg i ett tal på Folk och Försvars rikskonferens.

De kriminella miljöerna och illegala marknaderna växt på ett eskalerande sätt. Läget är synnerligen allvarligt, säger Anders Thornberg. Han tog upp ett antal faktorer som förklarar de kriminella gängens snabba tillväxt i Sverige.

– En kraftigt ökad efterfrågan på narkotika, en accelererande teknisk utveckling och digitalisering, en ökad migration och bristande integration, sa Thornberg.

Högt våldskapital

Vidare beror brottsökningen på att kriminella i dag sysslar med en rad olika brott, de har högt våldskapital och är snarare trogna brottsaffären än nätverket de ingår i.

Han efterlyser flera åtgärder – bland annat straffskärpningar, stärkt socialtjänst som är tillgänglig dygnet runt, att det blir lättare att beslagta kriminellas tillgångar och bättre informationsutbyte mellan myndigheter, rapporterar TT.