En ceremoni hålls i dag där Västernorrlands regemente, I21, återinvigs. Bland annat överbefälhavare Micael Bydén och prins Carl Philip deltar.

Regementet kommer att ha verksamhet i Sollefteå och Östersund och blir en del av försvarets nya organisation med fem nya regementen över hela landet. Målet är att öka med 30.000 personer fram till 2030 och att antalet värnpliktiga ska öka till 8.000 per år.

– För Försvarsmakten är det här ett viktigt steg i en ordentlig tillväxt i den här regionen, som är en militärstrategiskt viktig region, säger tillträdande regementschef Jonas Karlsson till SR Ekot.

Västernorrlands regemente (I 21) är ett infanteriförband inom svenska armén som verkat i olika former från år 1869, men som lades ner år 2000 då partierna i riksdagen trodde att inga mer spänningar och konflikter skulle äga rum i världen. Man avvecklade svenskt försvar och avskaffade värnplikten.

Den 14 maj 2019 överlämnade försvarsberedningen sin rapport ”Värnkraft”, till regeringen. I rapporten föreslog försvarsberedningen bland annat att krigsorganisationen skulle tillföras fem regionalt utbildade territoriella skyttebataljoner, för att klara den upprustning som behöver ske av försvarsmakten.

Inför försvarsbeslutet 2020 kom partierna 12 oktober 2020 överens om att från 2022 återetablera Västernorrlands regemente i Sollefteå. 

Ett skäl till att återetablering i Sollefteå prioriterades var det strategiska skyddet av förbindelserna till Trondheim. Till Västernorrlands regemente föreslogs även Jämtlands fältjägarkår knytas som en utbildningsenhet i Östersund. Grundutbildningen i Sollefteå skulle motsvara två lokalförsvarsskyttebataljoner och i Östersund en lokalförsvarsskyttebataljon.

I augusti 2022 ska regementet börja ta emot värnpliktiga.