Kritiken mot regeringen är hård sedan man vägrat lämna ut alla handlingar till Coronakommissionen. Så viktiga krismöten under pandemin måste dokumenteras.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är skeptisk till regeringens förklaringar till varför man inte ger granskningskommissionen tillgång till mötesanteckningar och protokoll från regeringens krisgrupp GSS.

– Ett grundfel är att man inte har levt upp till en god svensk förvaltningstradition, säger han.

Coronakommissionens företrädare uttryckte i förra veckan att de inte fått tillräcklig tillgång till regeringskansliets dokumentation om coronapandemin. Det gäller bland annat protokoll och anteckningar från krisgruppen Gruppen för strategisk samordnings möten.

Bristfällig dokumentation

Praxis i Sverige är att alla, från enkla föreningar till myndigheter, för protokoll vid möten.

Om regeringen inte gjort det har arbetet i gruppen skötts dåligt, enligt Nils Funcke.

– Nummer ett är den bristande dokumentationen inom den här krishanteringsgruppen, att man inte fört regelrätta protokoll eller utsett någon att föra minnesanteckningar, säger han.

– Jag har svårt att se att här sitter fem-sex statssekreterare och pressekreterare och formulerar råd och rekommendationer till regeringen utan att någon antecknar. Det är klart att det finns anteckningar, och det har ju ministern även tillstått, säger Funcke till SVT.

Efter kritiken fick kommissionen till slut ta del av dokument i form av sammanställningar från mötena.

Kommissionen har ännu inte hunnit gå igenom materialet och kan inte säga om man fått det man begärt.