Vindkraftspark vid Tretjärnsberget i Västmanland stoppas av Köpings kommun. Den politiska majoriteten lägger in veto och säger nej till etableringen. Häromdagen kom stopp för vindkraftspark i Hultsfreds kommun i Småland.

Vindkraftsetableringen har mött stort motstånd från boende i närområdet. I Köping samlades protestlistor med cirka 3 300 namnunderskrifter in. Den politiska ledningen har nu tagit beslutet efter att bland annat ha medverkat på samrådsträffar, rapporterar SVT.

Hetsig debatt i Hultsfred

Också i Hultsfreds kommun har kommunfullmäktige röstat nej till en vindkraftspark med 270 meter höga vindsnurror. Detta efter hätsk debatt och manifestationer mot projektet. Kommunalrådet Lars Rosander (C) redogjorde för ärendet och avslutade med ett drastiskt steg: Han föreslog att ansökan avstyrktes.

Socialdemokraterna konstaterade då, att de inte hade majoritet i frågan och vek ned sig. Därefter röstade flertalet fullmäktigeledamöter för att avslå ansökan från Stena Renewable.

Ingen ledamot yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag utan det fanns ett enda yrkande, att avslå ansökan från Stena Renewable gällande vindkraftspark i Tönshult i södra Hultsfreds kommun, rapporterar Nyhetsbyrån.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som avstod från att delta i beslutet, medan övriga partier röstade nej till projektet.

.