Römosseskolan i Göteborg kan drivas vidare. Det beslutet kom från förvaltningsrätten under onsdagskvällen.

I början av november åtalades skolans tidigare rektor och ytterligare en person för grov förskingring och grovt bokföringsbrott. Misstanken är att 13 miljoner kronor avsedda för skolan slussats ut ur landet, huvudsakligen till islamistisk verksamhet i Somalia. Rektorn har dock nekat till anklagelserna om att han, genom bluffakturor, ska ha skott sig själv på skolans bekostnad.

Römosseskolans styrelse ingår i nätverk kopplade till Muslimska brödraskapet. Det konstaterade terrorforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren vid Försvarshögskolan och Aje Carlbom vid Malmö universitet i höstas. ”Kommunpolitiker och riksdagsledamöter måste åtgärda detta skyndsamt så att islamister eller extremister inte fortsättningsvis tillåts driva friskolor. I grunden handlar det om att värna alla barn, våra skattemedel och ytterst det demokratiska samhället”, skrev de i debattartikel.

I oktober beslutade Skolinspektionen att dra in skolans tillstånd. Beslutet överklagades. I sitt yttrande till Förvaltningsrätten menade Skolinspektionen att omständigheterna som låg till grund för beslutet att stänga skolan är ”av så allvarlig karaktär, och misskötsamheten från styrelsens sida har pågått under så lång tid, att myndigheten inte anser att föreningen har förmåga att tillse att andra lämpliga personer sätts i den nuvarande styrelsens ställe.”

Men på onsdagen beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att häva nedstängningen och skicka tillbaka ärendet till Skolinspektionen, rapporterar DN.

Nu ska nya ägare prövas

Men samtidigt innebär domen att Skolinspektionen ska göra en förnyad prövning av skolan eftersom den fått nya ägare. Nu ägs skolan av föreningen Framstegsskolan i Göteborg som bytt ut nästan hela styrelsen och säger att man slopar sin tidigare islamistiskt religiösa inriktning för att ersätta den med en teknikinriktning. 

Rätten skriver: ”Eftersom de aktuella bristerna uteslutande hänför sig till föreningens styrelse, och eftersom ledamöter och suppleanter i dag har bytts ut, så ska överklagandet bifallas på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och målet visas åter till Skolinspektionen för en prövning av om föreningen i dagsläget uppfyller förutsättningarna för godkännande”.

Domstolen menar inte att Skolinspektionen gjorde något fel när tillståndet drogs in, utan skriver ”den bristande lämpligheten i föreningens styrelse vid tidpunkten för det överklagade beslutet var sådan att föreningen inte längre uppfyllde förutsättningarna för godkännande som huvudman enligt skollagen.”

Se mer om islamistskolan i Samtiden: Skattebetalarna får betala skolans kostnader (24 aug 2021), Islamister startar ny friskola (5 nov 2021), Rektor driver islamistparti i Somalia – Kvitterar ut mångmiljonbidrag i Sverige (17 aug 2021), Könsuppdelad undervisning i 22 år på muslimsk skola (9 juli 2020).