Anmälningar om könsstympning i Sverige ökar, även om mörkertalet förmodligen är stort. Få av fallen leder dock till åtal då många utredningar läggs ner.

År 2015 anmäldes 14 brott mot lagen med förbud om könsstympning. De senaste tre åren har de legat på runt 40 per år, enligt Brås statistik.

– Det kan vara svårt att styrka när det genomförts, kanske i hemlandet innan man flyttade till Sverige och där det inte är kriminaliserat, säger Britt-Louise Viklund, åklagare i Linköping som hanterat flera ärenden av den typen, till Dagens Nyheter (betalvägg).

Enligt tidningens genomgång har endast tre fall av könsstympning i Sverige lett till en fällande dom.

– Det kan också vara svårt att styrka vem som utfört könsstympningen. Vid några tillfällen har barnen varit för små för att kunna höras.

2015 uppskattade Socialstyrelsen att 19 000 flickor i Sverige riskerar att utsättas för brottet.

Tidigare i år slog föreningen Existera larm om att könsstympningarna i Sverige ökar, vilket Samtiden har rapporterat om. Föreningen menar att 75.000 flickor i Sverige riskerar att bli könsstympade.