Aldrig för har Kina producerade mer kol än förra året. Jämfört med 2020 så ökade produktionen med 4,7 procent. Dessutom importerade landet den största mängden kol sedan 2013 för att hålla igång kraftverken man byggt.

Enligt CNN Business har kolpriserna fortsatt stiga i år på förväntningar om att Kina kommer att behöva ännu mer fossilt bränsle som drivmedel till den ekonomiska återhämtningen.

I september 2020 deklarerade president Xi Jinping att Kina ska bli koldioxidneutralt till 2060, och under första halvan av 2021 stängdes hundratals kolgruvor igen. Men under hösten trappades produktionen upp rejält.

Förmodligen kommer man elda än mer kol under 2022, rapporterar CNN. Detta underminerar löftena till klimatkonferensen i höstas om att bli koldioxidneutrala om 38 år.

Kina är redan världens största kolproducent och -konsument, men uppgifterna om den nu pågående rekordstora produktion är anmärkningsvärd med tanke på att landet för bara ett år sedan talade om aggressiva åtgärder för att på allvar minska klimatpåverkande utsläpp.