Det är alltid lärorikt att titta närmare på de personer som skapat politiska rörelser som fått stort genomslag. En sådan person är givetvis Karl Marx, vars läror låg till grund för de kommunister som tog makten i Ryssland, Kina, Kuba, Venezuela och som styrde över halva Europa till murens fall.

I en häpnadsväckande rak och faktaspäckad biografi blottlägger Leopold Schwarzschild i ”Den röde preussaren” (Bonnier, 1949) vilken falsk och grälsjuk person Karl Marx var. Han var mer intresserad av att smutskasta andra socialister än att utveckla idéer som höll ihop.

Att studera Karl Marx som person ger den bästa inblicken i vad socialism och kommunism handlar om: att bakom ett skynke av godhet kunna vara vulgärt egoistisk.

Se min recension i Riks: