Sverige fortsätter att ha vidöppna gränser för invandring. Under 2021 beviljade Migrationsverket 95.163 uppehållstillstånd. Det är en mycket hög volym historiskt för Sverige och även jämfört med våra grannländer.

KOMMENTAR. Migrationsverket har publicerat sin statistik över hur många som beviljats uppehållstillstånd i Sverige under föregående år. Det är över 95.000 nya uppehållstillstånd som ska läggas till de miljontals som beviljats tidigare år.

Från S-regeringen brukar det heta att asylinvandringen ”minskat kraftigt”. Men asylskäl är nu en liten minoritet av alla de enorma mängder uppehållstillstånd som beviljas. Hela 43.000 uppehållstillstånd har beviljats till anhöriga i olika kategorier, varav anhörig till asylsökande är störst.

20.000/år på 80-talet till 95.000 år 2021

Det är således den totala volymen på uppehållstillstånd som är intressant om man vill få en bild av migrationen till Sverige över åren.

Under 1980-talet var snittet 20.000 uppehållstillstånd per år. Under 1990-talet var det 43.000 per år i snitt. Under 00-talet låg volymen på drygt 71.000 per år. Det senaste årtiondet, 10-talet, som innefattar migrationsvågen 2015, landar snittet på 121.000 per år i snitt.

Explosion av andra generationens invandrare

Dessa siffror antyder att antalet personer med invandrarbakgrund, alltså med utlandsfödda föräldrar, kommer att explodera under kommande år. Detta kommer alltså att ske även om ny migration till landet skulle begränsas.

Med utgångspunkt i hur illa integrationen skötts hittills, är det alltså inte svårt att föreställa sig att samhällsproblemen kommer bli mycket värre än vad de redan är, på några års sikt.