I Riks programserie ”Himla många böcker” recenseras ny bok av Hanif Bali: Mina nio liv. Här berättar han om uppväxten som ensamkommande flyktingbarn och vägen till att bli riksdagsledamot för Moderaterna. Och viktigare: vilka hans erfarenhet och lärdomar av detta är.

Alla gamla riksdagspartier utgår ifrån att de hundratusentals migranterna i Sverige vill bli en del av samhället och att det är svenska folkets fel att de inte blir integrerade. Ett viktigt budskap från Hanif Bali är att många i de invandrartäta förorterna inte alls vill integreras i det svenska samhället. En strävan att vilja bli svensk ses som ”svaghet”.

Separata hybridkulturer

Bali skriver att han sällan från svenskar fått höra, ”Du kommer aldrig att bli svensk”. Det är däremot en vanlig ståndpunkt i förorterna. Han ser en hybridkultur växa fram i förorterna som alltmer kommer att öka den sociala distansen till majoritetssamhället.

Även för oss som inte vuxit upp i dessa förorter talar statistiken sitt brutalt tydliga språk. Under 1980- och 90-talen, då Hanif Bali kom och växte upp, beviljade Sverige uppehållstillstånd till snitt 20.000 personer/år på 80-talet och 43.000 personer på 90-talet. Under det senaste årtiondet, 2010-talet, var siffran 120.000 personer/år – som läggs till de som kommit tidigare årtionden.

En framtid med svenska shariadomstolar

När dessa utvecklar en egen hybridkultur av sina hemländers kultur och inte vill bli en del av Sverige, samtidigt som landet styrs av naiva politiker som tror att de inget hellre vill än bli svenskar, är läget illa.

Bali förutspår att vi inom några årtionden kan ha shariadomstolar i Sverige, parallellt med svenska lagar fattade i demokratisk ordning av riksdagen. Vilken rätt du har beror på din kulturtillhörighet. Bali går inte in på vad som händer om en konflikt uppstår med personer ur både sharia-klustret och svensk-demokratiska klustret…

Är inte kosmopolit

Själv ser sig Hanif Bali som en assimilerad svensk. I en passage skriver han, sedan han konstaterat att han är etnisk kurd, hans föräldrars nationalitet är iranskt, hans medborgarskap svenskt:

”Nu när vi har etablerat min ras … kan vi också ställa oss frågan: betyder detta att jag är kosmopolit?

Gud nej.

Jag är extremt lokal till min läggning. Dessutom är kosmopolit bara ett annat ord för dekadent postliberal hipster. Alternativt de där allmänt rotlösa människorna som återfinns på omslaget till Erasmusprogrammets kurskatalog.

Jag är inte sån.

Genom mitt liv har tvärtemot den lokala förankringen varit superviktig. Jag har antingen definierat mig som Solnabo, Husbyunge, Väsbyslödder och nu senast som: Rospigg.”

Det är en intressant berättelse Hanif Bali ger i sin bok. Se min recension i Riks:

Du kan se alla avsnitt av ”Himla många böcker” i spellista på YouTube.