Det är stor komik när näringsminister Mikael Damberg förklarar det sätt som regeringen tänker betala tillbaka lite av elskatten till hushållen sedan elpriserna nått chockartade nivåer på grund av avvecklingen av kärnkraft.

KOMMENTAR. Det viktiga för S-regeringen att uppnå är att MÅNGA hushåll nu ska få återbäring av den snälla regeringen.

– Förslaget vi presenterar når omkring två miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige, poängterar Mikael Damberg.

Man gör ingen skillnad på om elkunderna bor i bostaden eller om det är fritidshus. Man gör heller ingen skillnad på om elkunderna faktiskt har betalat chockhöga elpriser, eller har fast avtal och därför inte fått någon högre elräkning.

Varför är S-regeringen plötsligt så oerhört generös? Svaret finns i detta svar från Damberg, om varför man inte valt den norska modellen där de färre hushåll som FAKTISKT har betalat höga elpriser kompenseras.

– Vi har tittat på det norska systemet. Det skulle ha tagit längre tid att införa. Den modell vi har valt ger en hygglig träffsäkerhet i och den kan genomföras snabbt. Det är avsevärt snabbare än alla andra alternativ, svarar Damberg.

Snabbhet är det viktiga. Varför? Pengarna måste komma ut till väljarna före valdagen! S måste få framstå som jultomte i tid för riksdagsvalet.

Det är det verkliga skälet till hela detta system. Enklare hade ju annars varit att staten sänker sina skatter på el från början, så att elkunderna från början inte behöver få så höga elräkningar.

Eller som Villaägarna säger:

– Vi behöver en permanent åtgärd som underlättar för hushållen. Allt talar för att den här typen av scenarier som hände den här vintern kan ske nästa vinter. Ska vi då sitta och vänta på regeringens pressträff varje år?, säger Villaägarnas samhällspolitiska chef Daniel Liljeberg.