LO-förbunden som avsätter medlemmarnas valda företrädare eftersom de är aktiva i ”fel” parti har slutat tillvarata sina egna medlemmars intressen för att istället vara lydiga redskap åt Socialdemokraterna.

IF Metall avsatte i veckan Ulf Karlström, ordförande för avdelningen Råjärn på SSAB i Luleå. Skälet är att Karlström är kommunpolitiker för Sverigedemokraterna, rapporterar bland andra P4 Norrbotten.

I en uppmärksammad dom förra året ogiltigförklarade Stockholms tingsrätt Transportarbetareförbundets beslut att utesluta medlemmen Mats Fredlund sedan han blivit invald för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Kiruna. Facket har överklagat domen till hovrätten.

Inte vilken förening som helst

Fackförbund är inte vilken ideell förening som helst, skriver Dagens Industri. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter självständigt gör upp om avgörande delar av regelverket på arbetsmarknaden. I Sverige protesterar fack och arbetsgivare så fort någon politiker får för sig att vilja lagstifta om arbetsmarknaden. Äventyra inte den svenska modellen som har tjänat Sverige väl, brukar det heta.

Fackföreningen på en svensk arbetsplats står för den arbetsrättsliga infrastrukturen. Det är fackklubben som förhandlar för medlemmarnas räkning, och i praktiken också för dem som inte är medlemmar på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan bara tecknas av ett fackförbund på det aktuella avtalsområdet på en arbetsplats. Någon konkurrerande fackförening kan aldrig nå fram till ett avtal utan att det andra fackförbundet träder tillbaka. Någon valfrihet finns inte. 

Att då koppla denna infrastruktur till ett visst parti är galet.

Förvägrar medlemmarna att engagera sig

Detta påpekas också Göteborgs-Posten. Att direkt förvägra en stor andel av medlemmarna möjlighet att organisera sig i ett visst politiskt parti vore en enkel sak om det handlade om föreningar vars medlemskap vore en simpel fråga om fritidsintresse. Men medlemskap i något av LO-förbunden är nödvändigt för att kunna utöva den i svensk lag reglerade rättigheten att påverka sina arbetsplatsvillkor.

Man får helt enkelt bestämma sig, företräder LO-förbunden alla arbetstagare, oavsett politisk övertygelse, eller företräder man enbart socialdemokrater på arbetsplatserna?

Ja, är svaret idag. Förstärkt av att LO-ledningen nyss meddelat att man tänker stödja Socialdemokratin med 50 miljoner kr i år inför valrörelsen.

En stor majoritet av LO:s medlemmar röstar inte ens på Socialdemokraterna. Att kriga mot sina egna medlemmar innebär att facken förgör sin egen framtid. Det är hög tid att tänka om. Erkänn att LO inte längre kan ha partipolitisk koppling. Välkomna alla anställda oavsett vilket parti de stöder.