Hushållen kan inte räkna med ytterligare ekonomiskt stöd om elpriserna skulle bli extremt höga även efter februari månad. Det säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Regeringen avser kompensera elkunder för de skyhöga elpriser som blir följden av elskatterna ovanpå kostnaden att producera el. Men bara för december, januari och februari.

– Det här är en exceptionell situation och det vi gör är exceptionellt, så det första jag skulle säga är: räkna inte med att staten kommer med en till sådan här åtgärd, säger energiministern till Expressen (betalvägg).

Anledningen till att mer stöd inte ska behöva utbetalas till hushållen är enligt finansminister Mikael Damberg (S) att vi inte ska ”hamna i en sådan här situation igen” med elpriserna.

Naivt, enligt Villaägarna.

– Man kan inte utesluta en ny kris nästa vinter, menar de och hänvisar till rapport från Svenskt näringsliv som pekar på att Sveriges elbehov kommer att öka kraftigt, från 126 till 200 TWh på drygt 20 år. Elbilar, digitaliseringen med stora serverhallar och annat kommer att dra stora mängder el.

Detta samtidigt som S och MP avvecklar kärnkraften och ersätter den med vindkraft som inte producerar el när det är kallt och vindstilla.