S-regeringens försök till mörkläggning av dokument i samband med coronakrisen förra året för hård kritik på ledarplats i flera tidningar.

Uppgifterna att regeringskansliet motarbetat Coronakommissionen genom att bland annat inte lämna ut all information är ett av flera ämnen på söndagens ledarsidor.

”Arroganta, ovarsamma”

I Svenska Dagbladet riktar Tove Lifvendahl skarp kritik mot regeringen för försök till mörkläggning av hur regeringen agerat – och inte agerat – under krismånaderna då tusentals människor dog. Lifvendahl menar att detta inte är någon engångshändelse.

”Det är den arroganta, ovarsamma maktens förhållningssätt. Och det fräter på den konstitutionella demokratin som syra.”

Hon pekar på hur man agerat när de avslöjats med att förhindra mediernas insyn, exempelvis i Folkhälsomyndighetens veckovisa möten med landets smittskyddsläkare. Då heter det att det bara är ”samtal” och ”utbyte av erfarenheter”. Men samtidigt medger man att ”Det här är avgörande möten i Sveriges arbete mot det nya coronaviruset”.

Lifvendahl pekar också på hur andra, som Arbetsmiljöverket, avslöjats med att låta bli att diarieföra dokument som anses ”överspelade” i syfte att försvåra granskning av myndighetens agerande.

Socialminister Lena Hallengren och dåvarande inrikesministern (nu finansministern) Mikael Damberg kan medvetet ha vilselett Coronakommissionen, menar Lifvendahl.

”Tjänstemän i statlig förvaltning är för det mesta oerhört lyhörda för den politiska makten, och skickas inte sällan att göra det som politikerna inte vill bli behäftade med.”

Regeringen tömmer sitt förtroendekapital ”som om det inte fanns någon morgondag” och hoppas att ”andra ska glömma”. Det är skamligt, avslutar Lifvendahl.

Olustigt med virrvarr av anklagelser

I Folkbladet konstaterar Widar Andersson att Coronakommissionen ska om en dryg månad lämna sitt slutbetänkande.

”Inför slutbetänkandet har det uppstått en olustig strid om tillgång till mötesanteckningar och protokoll mellan kommissionen och regeringen. [Kommissionens] anhållan om att få ut dessa handlingar bygger rimligen på en väl grundad uppfattning om att handlingarna finns. Skulle det vara så att det verkligen inte finns några protokoll och minnesanteckningar från den ledande samordningsgruppen i Covidpolitiken så skulle det dessutom kasta en allt annat än professionell skugga över regeringskansliets arbete.”

Det skulle avslöja en än djupare inkompetens om statens myndigheter inte dokumenterar på vilka grunder de fattar beslut som är på liv och död för befolkningen.

Sällsynt inkompetent

I Göteborgs-Posten skriver Adam Cwejman att Sverige ekonomiskt klarat sig förhållandevis bra under pandemin.

”Ibland får man intrycket att den socialdemokratiska regeringen måste vara sällsynt inkompetent … Men vad gäller ekonomi och pandemihanteringen så har man gjort ett bra jobb och valt det minsta dåliga givet alla alternativ”, skriver han.

Det är på andra områden han anser kritiken om inkompetent ledarskap är mer befogad: ”När det kommer till sådant som energi- och rättspolitik kan det mycket väl stämma”. 

Han går då inte in på hur regering och myndigheter tycks försvåra för granskningskommissionen att analysera hur de skött sig under coronakrisen. Cwejman har rätt i att Sverige klarat sig bättre än andra. Men om det beror på slumpen eller inte kan han inte avgöra. Och varför anser sig myndigheter behöva mörklägga, om de gjort ett gott jobb?