Under Donald Trumps presidentskap ställdes han två gånger inför riksrätt på partipolitiska grunder och som ett sätt att sabotera presidentens agenda. Om Demokraterna förlorar majoriteten i representanthuset är risken stor att Republikanerna ställer Joe Biden inför riksrätt på samma sätt. Demokraterna har skapat en ny praxis, menar senator Ted Cruz.

Den amerikanska konstitutionen innebär att majoriteten i representanthuset kan rikta riksrättsåtal mot den sittande presidenten. Sedan är det senaten som avgör om riksrättsåtalet ska bifallas eller avslås. Det är en del av Montesquieus maktdelningslära som syftar till att undvika maktkorruption.

Trump friad – två gånger

Fram till att Donald Trump blev president har man varit återhållsam i att använda detta juridiska vapen. Bill Clinton blev åtalad 1998 sedan han ljugit under ed, om sina sexuella eskapader i Vita huset med en ung kvinnlig praktikant.

Eftersom det ansågs mer vara ett personligt tillkortakommande än något som hade bäring på politiska beslut, friade senaten president Clinton, dels därför att ett antal republikanska senatorer röstade för friande, dels för att två tredjedels majoritet krävs för fällande (alltså att minst ett dussin ur presidentens eget parti röstar för fällande).

Under Donald Trumps presidenttid hade Demokratiska partiet majoriteten i representanthuset och använde riksrättsåtal som ett sätt att sabotera presidentens agenda. En första gång i januari 2020, om att Trump i ett telefonsamtal med Ukrainas nyvalde president skulle utövat påtryckningar på ett otillbörligt sätt. Sedan en andra gång i januari 2021 för ”anstiftan till uppror”.

I båda fallen friades presidenten.

Nu kan det bli Bidens tur

Den republikanske senatorn och tidigare presidentkandidaten Ted Cruz tror att republikanerna kan komma att ställa president Joe Biden inför riksrätt, ”oavsett om det är berättigat eller inte”. Detta kan ske om Republikanerna vinner majoriteten i representanthuset i november. Det säger han i en podcast, rapporterar amerikanska medier.

– Demokraterna använde det i politiska syften, för att attackera Trump eftersom de inte höll med honom.

Då har naturligtvis också nuvarande oppositionsparti möjligheter att göra detsamma.

Cruz menar att Demokraterna använde riksrätt som ett politiskt vapen även om det inte var tänkt att användas på det sättet, rapporterar Texas Tribune.

Biden har öppnat gränserna på lagvidrigt sätt

Men Cruz ser skäl att undersöka om inte Joe Biden borde ställas inför riksrätt för den laglöshet som råder utefter USA:s gräns mot Mexiko, där också domstolar har underkänt Vita husets lagändringar om lättnader för att kunna komma in i USA. Lagar som Trump införde.

– Det mest övertygande fallet är förmodligen den fullständiga laglösheten i president Bidens vägran att upprätthålla gränsen. Hans beslut att trotsa federala immigrationslagar och tillåta två miljoner människor att komma hit obehindrat i direkt strid med hans skyldighet enligt artikel 2 i konstitutionen att se till att lagarna verkställs troget”, säger Cruz.

– Där finns förmodligen den starkaste grunden för riksrätt just nu, men det kan finnas andra.

Republikanerna har goda möjligheter att vinna

Och risken, sett ur Bidens perspektiv, är stor att Republikanerna vinner majoriteten i representanthuset. Den nuvarande majoriteten för presidentens parti är väldigt svag: 222 demokrater mot 213 republikaner.

I ett mellanårsval brukar presidentens parti förlora mandat. Barack Obama förlorade hela 63 platser i mellanårsvalet 2010 – två år efter han tillträtt.