Sverige har blivit så osäkert och otryggt att allt färre trafikanter stannar när en olycka inträffat. Räddningstjänsten uppmanar folk att stanna, men det är begripligt att folk ringer och larmar men passerar olycksplatsen utan att se om de kan hjälpa till.

En effekt av den starkt ökande kriminaliteten i samhället är att tilltron till medmänniskor sviktar. Förr skulle alla stannat vid en trafikolycka utmed en enslig landsväg, och se om man kunde hjälpa dem som råkat illa ut.

Stanna och fråga hur det gått, uppmanar Räddningstjänsten

Så sker inte längre. Räddningstjänsten i Jämtland upplever tilltagande problem med att trafikanter som passerar olycksplatser ringer SOS Alarm men inte stannar och kontrollerar om de inblandade behöver hjälp, rapporterar Sveriges Radio.

Bara under lördagen gjordes två sådana larm. ”Stanna! Ser du en trafikolycka, stanna till och fråga hur det har gått och om du kan hjälpa till och gör en insats om det går och lämna de uppgifter vi behöver”, är uppmaningen till alla trafikanter från Teresia Gustafsson, inre befäl vid Jämtlands räddningstjänstförbund.

Men kan man i dagens Sverige kräva att folk skall stanna på ödsliga platser för möte med okända figurer? Vägpirater i form av utländska kriminella är ett vanligt fenomen som polisen inte får stopp på. Om man stannar, finns det då risk att den egna bilen bli kapad av kriminella?

Kriminaliteten så hög att man stannar på egen risk

Kriminaliteten i landet har nu nått en sådan nivå att det inte längre går att kräva att människor ska sätta sin egen säkerhet på spel för något som ser ut som en olycka men kan vara en gillrad fälla.

Landet svämmar över av utländska tjuvligor som stjäl som korpar på landsbygden. Varken polis eller tull har resurser för att stoppa verksamheten eftersom S-regeringen inte anser att det är något att lägga pengar på. Migrationen till Sverige får kosta hur många hundratals miljarder som helst, men svenskars säkerhet är nedprioriterat sedan årtionden.

Då får vi effekter som denna. Varför riskera att bli rånad när man vill hjälpa till?

De flesta skulle stanna – om Sverige åter blev ett säkert land där banditer utifrån utvisades omedelbart och inhemska låstes in på rejäla staff. Andra åtgärder krävs också, som att tullen effektivt kan stoppa allt tjuvgods som nu obehindrat smugglas ut ur landet.

Men dit är det mycket långt.