I Aftonbladet idag berättar ministern Ardalan Shekarabi (S) att han bär fluga som ett ”statement” mot islamistiskt maktförtryck. Ja, varför inte? Jag ser flugan som ett uttryck för den som inte har en uppjagad och kortsiktig syn på tillvaron, utan låter perspektiven sjunka in och har en sund distans till populära nycker.

KRÖNIKA. Ardalan Shekarabi får frågan varför han så ofta bär fluga, medan andra politiker bär slips. Han svarar att det bottnar i en manifestation mot hemlandet Iran och dess islamistiska diktatur.

– När fundamentalister ville prata nedsättande om sådant som de såg som västerländska liberaler använde de det persiska ordet ”fokoli”, vilket innebär ”den som bär fluga”.

– Så jag har alltid haft en positiv bild av flugan som en symbol för motståndet mot islamisterna, säger Shekarabi.

Det var när han blev minister 2014 som han började bära fluga mer regelbundet. Först gjorde han det som en kul grej och en tyst markering mot islamismen. Men sedan blev han fast. Nu bär han nästan aldrig slips.

Intressant bakgrund att fundera på så här i storhelgstider.

Flugan som symbol för pragmatism

Hur är det för min del, som ju också gärna har fluga när man ska se lite officiell ut?

Som aktör på mediescenen med Sverigedemokratiska förtecken blir man ibland betraktad som provokativ, extrem och omstörtande. Själv har jag alltid ansett mig stå i… vågar man säga det? … mittfåran.

Jag har i min närhet haft folk till vänster, som i kommunistisk och marxistisk anda vill störta det samhälle vi känner till. Samtidigt har jag länge varit kolumnist i en kristen tidning. Och jag har jobbat med nyliberaler som vill avveckla välfärdsstaten så som vi känner den.

Gemensamt är att diskussionerna i dessa kretsar varit givande och väckt tankar om livets outgrundliga och motstridiga aspekter. Diskussioner som varje gång bekräftat att min hållning landar i att pragmatiskt ta avstånd från den rena läran, för att istället erkänna och försöka balansera många olika – och berättigade – intressen, värderingar och principer.

Det finns inte en ”god” lösning, en ”effektiv” lösning eller en ”gudomlig” lösning på stora samhällsproblem. Det handlar alltid om avvägningar. Principer står mot traditioner som står mot dogmatiska idéer om vad som är rätt.

Jag upplever att vi idag saknar vördnad och aktning inför komplexiteten i de samhällen vi lever och verkar.

För mig, som använt fluga sporadiskt sedan det glada 80-talet, symboliserar flugan budskapet: ”Jag tänker själv.”

Islamister i Iran och socialdemokrater i Sverige

Brutaliteten i den islamistiska staten Iran – som vänsterpolitiker i väst hyllade 1979 när man backade upp ayatollah Khomeinis maktövertagande – ska naturligtvis inte jämföras med det socialdemokratiska styret i Sverige.

Men S-makten har varit och är fortsatt mycket mer omfattande än de flesta vill inse.

Därför är nog min klädsel också en sorts protest mot den Socialdemokrati som istället för diskussion i viktiga samhällsfrågor försöker smutskasta de meningsmotståndare som påvisar de allt större bristerna i S-samhället.

*

I bilden ovan handlade diskussionen om vänsterns perspektiv att dödsskjutningar alltid är någon annans fel än de kriminellas, och min konservativa uppfattning att man aldrig, aldrig, aldrig får bortse från det personliga ansvaret. Se klippet hos TV4.