Pandemilagen ger inte regeringen gränslösa befogenheter. Inskränkningar i människors fri- och rättigheter får bara ske specifika och avgränsade situationer. Jimmie Åkesson anmäler nu statsministern till KU för att granska om regeringen överträtt sina befogenheter när man infört begränsningar med anledning av covid i vinter.

I riksdagens första partiledardebatt för året sa Jimmie Åkesson (SD) sa att det inte är lätt att göra avvägningar i krisens dimma, men att det är viktigt att backa från restriktioner när de inte längre är befogade. 

– Pandemilagen ger inte regeringen gränslös befogenhet. Den ger inte stöd för begränsningar i något annat syfte än att stoppa spridningen av covid-19.

Jimmie Åkesson sa också att restriktioner kan vara mycket ingripande mot enskilda.

Han tog upp att regeringen på pressträffen där restriktionerna presenterades inte bara angav spridningen av covid-19 som skäl, utan även bland annat spridningen av RS-virus.

Har regeringen gått för långt?

Det Konstitutionsutskottet nu får granska är om regeringen gått för långt när man i vinter skärpt restriktionerna, trots att dödligheten inte längre är större än normalt i samhället.

I KU-anmälan skriver partiet: ”Under vintern 2021/22 har regeringen fattat beslut om en rad restriktioner med den tillfälliga lagen som utgångspunkt. Sverigedemokraterna begär att Konstitutionsutskottet granskar om dessa regeringsbeslut om restriktioner legat inom regeringens normgivningskompetens enligt pandemilagen, eller om dessa borde ha underställts riksdagens prövning.”

*

Se kommentar om partiledardebatten i Riks (3 min):