När Annika Strandhäll blev miljöminister i S-regeringen före jul uppdagades att hon haft många skulder hos Kronofogden. Nu visar ny opinionsundersökning att sex av tio väljare anser att skulder hos Kronofogden skadar förtroendet för ledande politiker,

En majoritet anser också att ministrar och partiledare bör avgå om de blir åtalade för sexuellt ofredande eller förtal – alltså redan innan dom som kan bli friande. Det är DN som via Ipsos har undersökt hur väljarna ser på ledande politikers vandel, både när det gäller privatekonomi och vissa typer av brott.

Kronofogdeskulder

Väljarna är stränga i sin syn och ser inte med blida ögon på politiker som inte betalar sina räkningar.

Skulder som hamnat hos Kronofogden är något som majoriteten ser allvarligt på. Sex av tio uppger att skulder hos Kronofogden skadar förtroendet. Av dessa ansåg två av tio svarande att det är så olämpligt att en minister i så fall inte kan sitta kvar.

Den hårdare attityd so finns hos väljare som röstar på Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna menar DN kan bero på att det mest aktuella fallet, Annika Strandhäll, rör en socialdemokrat. Hon sitter dessutom kvar på sin ministerpost.

Redan åtal framkallar avgångskrav

DN/Ipsos har också undersökt hur väljarna ser på ministrar och andra ledande politiker som blir föremål för rättsprocesser i brottmål. Redan vid åtal, alltså innan eventuell skuld har fastställts, anser de flesta att det är dags för politikern att lämna sina uppdrag. Sexuellt ofredande bedöms hårdast, förtal mildast.

– Det är väldigt tydligt i undersökningen att väljarna drar en skarp gräns mellan förundersökning och åtal, säger Nicklas Källebring vid Ipsos till DN (betalvägg).

Det betyder att åklagare har en enorm makt att avsätta politiker genom att väcka åtal.