Nye miljöministern har haft flera skulder hos kronofogden. Bland annat har hon inte betalt påfyllnad av vatten i hennes pool. Hon pekar på dödsfall som skäl att inte sköta privatekonomin.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) ger nu en första kommentar om det faktum att hon haft nio betalningsförelägganden hos Kronofogden sedan 2018.

– Jag har varit väldigt öppen och transparent om den tuffa tid jag haft efter att min man gått bort. Jag har fokuserat på mina barns och mitt mående. Jag kunde varit mer noggrann med min privatekonomi, säger Strandhäll till TV4.

Under tisdagen skrev Aftonbladet att Strandhäll hade två kvarvarande betalningsförelägganden. Det ena handlade om en räkning från Telenor och det andra rörde en delbetald faktura till ett företag som bland annat utför poolfyllningar. Under onsdagsmorgonen sa Strandhäll till P1-morgon att både föreläggandena nu betalats.