Sverigedemokraterna ökar sitt stöd bland LO-anslutna. Samtidigt ökar Socialdemokraterna också sitt stöd. Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning.

I november-mätningen uppger 38,8 procent av LO-anslutna att de sympatiserar med Socialdemokraterna. Det är en ökning med 3,7 procentenheter från majmätningen, rapporterar TT.

För Sverigedemokraterna är siffran 27,1 procent, en ökning från 25,8 procent i majmätningen.

Stödet för SD är mindre i andra fackförbund. 11,6 procent av alla TCO-anslutna säger sig sympatisera med SD, en liten minskning jämfört med maj-mätningen. Bland Saco-anslutna är stödet för SD lågt, 4,9 procent, en minskning från 5,5 procent i maj. Stödet för S har också minskat, från 29,7 procent i maj till 26,0 i november.

Näst bästa

En annan intressant uppdelning SCB gör är vilket parti som väljarna ser som näst bästa parti. Det kan antyda vilken potential partiet har, om man skulle lyckas fånga in de väljarna.

För moderata väljare är KD näst bästa parti med 26,6 procent. Därefter kommer SD, som 19,4 procent av de moderata väljarna ser som näst bästa parti. Socialdemokraterna kommer in på en tredje plats med 8,2 procent. Sämst ligger MP till med 1,1 procent.

För sverigedemokraternas väljare är M överlägset näst bästa parti med hela 50,5 procent, följt av KD med 13,6 procent. Kategorin Inget parti ligger dock högre med 15,4 procent.

Intressant i relation till frågan vart Centern tar vägen politiskt är att S är överlägset näst bästa parti för centerpartister med 37,7 procent, följt av M med 19,9 procent.