När institutet Demoskop frågat väljarna vems felet är att elpriserna är rekordhöga, är svaret tydligt. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är bovarna i dramat.

Det är TV4 som presenterar mätningen där frågan som ställdes var ”Vilka har bidragit till höjda elpriser?”

Mest ansvariga är enligt väljarkåren Miljöpartiet. Det anser 68 procent – fler än två av tre.

De som har minst ansvar för höga elpriser är Sverigedemokraterna. Endast 7 procent anser partiet är ansvarigt.

Kärnkraft

Förmodligen har avvecklingen av sex kärnkraft innan nya energikällor byggts som kan ge el även när det är vindstilla och kallt, spelat in i hur folk svarat.

Partier som motsatt sig det agerandet är de som får minst skuld till de höga elpriserna.