Sedan igår är kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 igång och kommer i januari att kopplas på elnätet. Den nya reaktorn kommer att kunna stå för cirka 15 procent av elproduktionen i Finland. Kärnkraften har aldrig varit populärare i Finland än nu. Den minskar risken att hamna i klorna på Putin och rysk gas.

ANALYS. Finland har inte lyssnat på bara miljö- och klimataktivister. Därför är man inte i händerna på skrupelfria regimer som använder energi som geopolitiskt vapen mot Europa – inklusive Sverige som kopplat upp sig på det Europeiska kraftnätet.

Satsningen på vindkraft har istället för att vara så klimatvänlig blivit rena fossilfällan. Det eldas nu för fullt med gas och i oljekraftverk sedan kärnkraften stängts ned. Därför är starten av en ny reaktor en rejäl klimatgärning.

”Vi kommer alltid att minnas den här stunden som ett bevis på det ihärdiga arbete som gjordes för att ta i drift vår enhet. Det berättar om stark expertis inom kärnkraftsområdet och en vilja att göra verklighet av Finlands största klimatgärning”, säger produktionschef Marjo Mustonen enligt Yle.

Stora projekt med statliga garantier

Reaktorn OL3 är försenad och har blivit dyrare än planerat. Men nu har man en energikälla som producerar el oavsett om det blåser eller inte. Elförsörjningen kan säkras. Beroende av vad Putin gör med gasleveranser minimeras.

Kärnkraft är en så stor investering och ska skrivas av under så läng tid att det inte går att bygga nya reaktorer utan att statsmakten går in med garantier. Det är här politiken kommer in i bilden. Kärnkraft, iallafall dagens stora reaktorer, kan inte bäras av marknaden och privata aktörer. Här liknar reaktorerna mer annan infrastruktur som vägar, broar och tunnlar som inte heller bär sig som privata projekt.

Säkerhetspolitiken ger kärnkraftsrenässans

Men dessa aspekter ska vägas mot att Europa genom vindsnurror gör sig helt beroende av backupsystem med fossila gasleveranser som Ryssland kan använda för utpressning och som maktinstrument.

Trots de negativa sidorna av kärnkraft har denna energikälla aldrig haft så starkt stöd i finska folket som nu, vilket opinionsmätning från IRO Research visar.

Runt hälften av de svarande i undersökningen skulle vilja ha mera kärnkraft och en fjärdedel tycker att den nuvarande mängden är lämplig. Det här är rekordhögt, rapporterar Yle. Samtidigt är motståndet mot kärnkraft lägre än någonsin. Endast 18 procent anser att man borde minska produktionen. 

Sverige måste tänka om

Elpriserna slår rekord efter rekord i Sverige. Vår industrialisering har i mycket byggt på billig el. Nu saboteras svenska konkurrensfördelar av en galen miljöpolitik som stängt ned fungerande kärnkraft för att ersättas med 1100-talets väderkvarnsteknik. Och hur moderna de än blir, ger de noll effekt när det blåser för lite eller för mycket.

Resultatet blir att Europa och Sverige blir beroende av rysk gas eller oljekraftverk som det i Karlshamn. Så mycket för den miljöpolitiken.

Det borde inte ha varit så svårt att väga samman alla effekter för de olika energislagen – miljöpåverkan, kostnad, leveranstrygghet, ersättningsproduktion, risker, avfall, säkerhetspolitiska konsekvenser – INNAN man började avveckla fungerande kärnkraft i Sverige och Tyskland. Då hade vi kunnat göra en förnuftig avvägning. Den chansen har etablissemangen sumpat.

Men det gör att göra rätt nu. Även om mycket är förstört, kan vi bygga säkrare energiförsörjning. Men då måste politiken bli långsiktig och inte styras av plakat-politiker som hellre stänger ner än bygger upp fungerande system – och som fungerar i alla väder.