Rörelserna i opinionen är små inom partipolitiken. Men en trend som förstärks är att män och kvinnor röstar alltmer olika. Riksdagen skulle se helt olika ut om bara kvinnor, respektive bara män fick rösta.

Om vi skärskådar SCB:s stora partisympatimätning som har störst underlag framgår det hur partier som haft starkast stöd hos män ökar stödet bland män, medan partier som varit starkast bland kvinnor får starkare stöd bland kvinnor.

Skillnaderna är nu mycket stora.

Här presenterar vi tabeller med partiernas stöd hos kvinnliga väljarkåren separat, och den manliga väljarkåren separat.

Om enbart män haft rösträtt hade Sverigedemokraterna varit landets största parti. Därefter hade S och M kommit. Alla tre partierna med ett stöd klart över 20 procent. I övrigt hade bara tre partier kommit in och legat klart under 10 procent.

Om enbart kvinnor haft rösträtt hade Socialdemokraterna legat på över 33 procent, med M som näst störst. Tre partier hade legat runt 10 procent och MP hade klarat riksdagsspärren.

Skillnaden blir än tydligare om vi räknar om dessa utfall i riksdagsmandat.

Om män får bestämma skulle de tre oppositionspartierna få 202 mandat, 58 procent av riksdagens 349 mandat. En kraftig majoritet.

Om kvinnor får bestämma skulle de rödgröna få 208 mandat, 60 procent av riksdagens 349 mandat. En kraftig majoritet.