Integration har blivit någonting som är frivilligt, men borde vara obligatorisk. Parallella samhällen och ökat våld följer av en bristande integration och drabbar hela samhället. Det skriver Malmöpolitikern Nima Gholam Ali Pour i krönika.

I december 2020 var 19,7 procent av Sveriges befolkning utrikes födda. Mer än var fjärde invånare i Sverige har utländsk bakgrund. En stor del av Sveriges befolkning bär med sig en annan kultur och är inte helt och hållet integrerade i den svenska gemenskapen. Sverige har under en lång tid haft en alltför liberal invandringspolitik och en misslyckad och odefinierbar integrationspolitik.

Konsekvenserna av den misslyckade integrationspolitiken är hedersvåld, parallella samhällen, kulturellt utanförskap, segregation, kriminalitet, svenskfientlighet och stora sociala problem bland invandrare. Men själva grundproblemet fortsätter vara en misslyckad integrationspolitik. Sverige har tagit emot många människor från andra länder utan att ge dem en ordentlig introduktion till det svenska samhället.

Många ser integration som assimilation

En del av problemet är att många politiker förstår fortfarande inte vad integration innebär enligt gemene man. Det svenska folket uppfattar begreppet integration som att den som invandrar ska ansluta sig till det svenska samhället och ta till sig svenska seder och traditioner; att bli en del av Sverige.

Integration uppfattas inte som att det ska skapas ett samhälle i ett framtida Sverige med islamisk prägel eller ett mångkulturellt Sverige där den svenska majoritetskulturen ifrågasätts, utan det ska ske en anpassning till dagens Sverige så som den är. De nyanlända ska efterlikna majoritetsbefolkningen och göra den svenska kulturen till sin egen. Gemene man uppfattar helt enkelt integration som assimilation.

En och annan skulle ifrågasätta detta. Men jag menar att majoriteten av Sveriges befolkning inte är beredda att ge upp sina seder och traditioner för att anpassa sig till invandrarna. Vilken politisk åsikt man än har så vill man att Sverige ska fortsätta vara Sverige. Därmed ser många integration som assimilation.

Sedan är det politikernas uppgift att denna assimilation äger rum.

Integration handlar om kultur

Integration äger inte rum genom att nyanlända får jobb och bostad. Det handlar om kultur, språk och att de nyanlända anpassar sig till mottagarlandet. Det är mycket märkligt att det finns politiker som inte förstått detta.

Vi har parallellsamhällen i Sverige. De som bor i dessa parallellsamhällen har bostäder och vissa av dem har jobb. De är ändå inte integrerade i det svenska samhället. Hur kommer det sig? Jo, för att det är den kulturella anpassningen som är viktigast.

I decennier har svenska politiker trott att materiella fördelar leder till integration. Det är en absurd idé. Varför skulle någon som inte vill anpassa sig till Sverige göra det om han/hon får jobb eller bostad? Vad skulle då hända om Sverige inte längre kunde belöna dessa invandrare? Skulle de överge den svenska gemenskapen? Då är det ju ingen integration. Hela idén om att materiella fördelar leder till integration i den svenska gemenskapen är ogrundad och irrationell.

Ställa krav på anpassning

Om man däremot ställde krav på att nyanlända skulle anpassa sig och skapade rätt förutsättningar för att en sådan anpassning skulle kunna äga rum, bland annat genom att inte låta skattemedel finansiera invandrarföreningar vars syfte är att bevara ursprungslandets kultur, eller genom att tillgängliggöra svensk kultur i invandrartäta områden, skulle människor som anländer till Sverige ha en möjlighet att ta till sig mottagarlandets värderingar.

Viktigast av allt är att samhället slutar stödja mångkulturen. I Sverige ska den svenska kulturen främjas. Skattemedel ska inte finansiera mångkulturella inslag som skapar förutsättningar för ett mångkulturellt samhälle som underminerar majoritetskulturen.

Bostad, jobb och andra materiella inslag ska helt och hållet vara skilt från den kulturella anpassningen som är nödvändig för Sveriges bästa. En del av den kulturella anpassningen är att förstå att arbete och bostad ska erhållas genom egen förtjänst och inte genom socialtjänsten eller någon gräddfil för nyanlända.

Att arbete och bostad är något som man skaffar genom egen förtjänst är en del av en riktig integration. Att ständigt vara beroende av socialtjänsten eller olika former av stöd för migranter befäster ens roll som en invandrare som befinner sig utanför det svenska samhället. 

Alla nyanlända kan inte bo i storstäderna. Om det inte finns bostäder så kan inte Sverige ta emot migranter. Vill man vara en del av det här landet får man dela bördorna som finns i det här landet och förstå att det inte är någon rättighet att bo i storstäderna.

Kraven på de nyanlända måste vara tydliga från dag ett och ställas innan migranten ens anlänt till Sverige. Självklart måste migranten få stöd att leva upp till kraven men det ska även finnas hårda kännbara konsekvenser ifall man inte lever upp till kraven.

Den som inte anpassar sig borde lämna landet

Det ska även finnas ett tydligt budskap att det finns ett alternativ till en lyckad integration, och det är att man åker till ett annat land. Vill man inte anpassa sig till just Sverige så är det ingen bra idé att man stannar kvar här. Allt det här borde vara en självklarhet idag, med det är det inte, och det är just därför vi har en misslyckad integration i Sverige.

Sveriges misslyckade integrationspolitik beror delvis på att svenska myndigheter normaliserar en livsstil bland migranter där migranter inte behöver anpassa sig till det svenska samhället. Istället så ser vi det svenska samhället anpassa sig till migranter som väljer att leva i utanförskap.

Ett tydligt exempel på detta är att det har varit kontroversiellt i Sverige att ställa krav på att de som kommer till Sverige ska lära sig det svenska språket.

Ena dagen ”rasistiskt”, nästa klassisk politik

Nu ska det ändå införas någon form av språkkrav för svenskt medborgarskap, men det tog sin tid. Det kastades runt många rasistanklagelser innan det ägde rum. Men så är det ju i Sverige. Ena dagen är någonting ”rasistisk”, den andra dagen är det ”klassisk socialdemokratisk politik”. Och journalisterna kommer inte ihåg vem som tyckte vad förra veckan.

Men vi har fortfarande ett samhälle där människor som inte anpassar sig till Sverige kan leva helt normala liv eftersom alla myndigheter på olika sätt anpassar sig till migranter, som inte lär sig det svenska språket och lever precis enligt samma normer och regler som de hade i sitt hemland. Om det är det svenska samhället som hela tiden anpassar sig så finns det ju inga incitament för migranter att integrera sig i det svenska samhället.

Sanktioner när krav inte följs

Integration har blivit någonting som är frivilligt medan det borde vara obligatoriskt då parallella samhällen och andra problem som följer av en bristande integration drabbar hela samhället.  

Sveriges budskap till migranter idag är: ”Anpassa dig eller låt bli, det spelar ingen större roll för vi kan alltid anpassa oss.”

Budskapet och visionen för integrationspolitiken måste istället vara: ”Anpassa dig eller åk hem.”

Att från myndigheternas sida göra integrationen till ett krav för invandrare, med kännbara sanktioner ifall kravet inte följs, är ett första steg för att få en fungerande integrationspolitik.

Nima Gholam Ali Pour
politisk sekreterare för Sverigedemokraterna Malmö