Förändringarna i SCB:s novembermätning är små. Också när det gäller nettoflöden av väljare mellan riksdagsvalet 2018 och november 2021 är väljarnas partibyten inte särskilt omfattande. Inte heller när det gäller att byta från regeringssidan till oppositionen.

ANALYS. Som framgår av SCB:s graf om nettoflöden ovan går den största väljarströmmen på 1,2 procentenheter från L till M. Den rörelsen gynnar det nya budgetsamarbetet M, SD och KD. Likaså att väljare rör sig från C till SD, om än med blygsamma 0,2 procentenheter. Rörelsen från S till M på 0,7 procentenheter stärker också oppositionen.

De övriga rörelserna mellan partierna påverkar inte regeringsalternativen, exempelvis att 0,7 procentenheter går från C till S. Eller att lika många går från MP till S.

Att KD tappar 1,1 procentenheter till M ändrar inte heller regeringsalternativen.

Frågan för partierna på både Magdalena Anderssons regeringssida som oppositionen är hur man ska kunna värva väljare över denna allt mer tydliga blockgräns.

Västsverige stärker sin ställning i Sverigedemokraterna

De regionalt nedbrutna siffror som SCB publicerar idag visar att Sverigedemokraterna stärkt sin ställning påtagligt i Västsverige. Den regionen är nu näst starkast, efter Skåne.

TABELL: Sverigedemokraternas väljarstöd i olika landsändar
(jämför med mätningen i november 2020).

1 (1) Skåne och Blekinge: 23,8 procent (+1,5)
2 (3) Västsverige: 21,1 (+3,5)
3 (2) Norra Mellansverige*: 20,4 (+2,2)
4 (4) Småland med öarna: 19,4 procent (+2,5)
5 (6) Mellersta/övre Norrland: 17,4 (+2,1)
6 (7) Stockholms län: 16,7 (+0,2)
7 (5) Östra Mellansverige**: 15,8 (-0,3)
8 (8) Stockholms stad: 11,1 (+2,5)

* Värmland, Dalarna och Gävleborg
** Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro län och Västmanland