Det är otroligt pinsamt att höra MP:s klimatpolitiske talesperson Lorentz Tovatt bortförklara varför svenska folket tvingas betala rekordhöga elräkningar så fort det blir kallt och inte blåser.

KOMMENTAR. Igår eftermiddag fick Lorentz Tovatt i Expressen-TV svara på kritiken som framförs i sociala medier om att han haft gruvligt fel om att elpriserna skulle falla ju mer förnybar energi som producerades.

MP-talespersonen menar, fortfarande, att han inte har fel. Det är pinsamt så det räcker.

Men värre blir det när han motiverar varför han har rätt.

Klåparargument 1:

”Det har inte lagts ner några kärnkraftsreaktorer den här hösten”.

Svaret visar att Tovatt varken förstår marknadsmekanismen utbud-efterfrågan eller att elbehovet ser olika ut beroende på om det är kallt eller varmt väder.

Klåparargument 2:

”Jag tycker att vi har ställt om alldeles för långsamtDå hade vi inte varit beroende av rysk gas, som Europa är just nu.”

Sunt förnuft säger att man FÖRST bygger ut ny produktion som fungerar INNAN man stänger ner kärnkraft. Tovatt, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har gjort tvärtom. Både i Sverige och i Tyskland. Det är DÅ man blir beroende av av oljeeldade kraftverk och gas.

Dåraktig energipolitik

Tovatt är en vandrande påminnelse om att utopiska extremister har fått styra energipolitiken in i en självorsakad elkris. Ytterst är naturligtvis Socialdemokraterna ansvariga, som låtit MP riva ner det trygga svenska energisystemet.

Och de har fortfarande inte fattat hur dåraktiga deras eget agerande är.