Annie Lööf får allt sämre stöd för sin ”breda mitt” också i svenska folket. C är det enda parti som har en säkerställd nedgång i SCB och ligger nu under valresultatet.

Nu har den stora mätningen av partisympatierna i SCB för november kommit. De flesta förändringar sedan förra mätningen i maj är små, men ger ändå flera intressanta indikationer.

  • Centerpartiet backar med 1,1 procentenhet till 8,4 procent.
  • Liberalerna ligger still, långt under riksdagsspärren
  • Miljöpartiet ligger fortsatt under riksdagsspärren

De partier som minskar har det gemensamt att de uttrycker kritik mot att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Däremot ökar Moderaterna och Kristdemokraterna något, sedan de förhandlat om statsbudget med Sverigedemokraterna.

Att Socialdemokraterna tar tillbaka det stöd man förlorade i förra mätningen i maj är inte märkligt med tanke på den stora uppmärksamhet partiet fått i höst som en följd av partiledarbytet.

När det gäller mandatfördelningen behåller rödgröna blocket med S, V och C ett mandats övervikt med 175 mandat, mot 174 för M, SD och KD.

Se inslag om SCB-mätningen i Riks: