En ny rapport larmar om gängkriminalitetens allt hårdare grepp om flera bostadsområden. Rapporten är utförd på uppdrag av flera stora fastighetsbolag i Göteborg och slår fast att stora fastighetsvärden står på spel och att svenska myndigheterna vittnar om att de ”förlorat kontrollen” över flera förorter i landet.

Rapporten (pdf) är ett branschinitiativ som såväl kommunala som privata fastighetsägare och förvaltare står bakom, liksom förvaltning inom Göteborgs stad. Här ingår branschens största fastighetsbolag, som Balder, Stena, Familjebostäder och Poseidon.

”Inget vi gör hjälper”

I rapporten intervjuas boende i utsatta områden, liksom tjänstemän inom Göteborgs stad och polismyndigheten, om gängkriminaliteten i Göteborg och hur den har fått fäste i staden, något som Svenska Dagbladet var först med att rapportera.

”Många av respondenterna säger även att de upplever det som: ”Vi har förlorat kontrollen över situationen” och ”vi har inga verktyg, inget vi gör hjälper”. 

I rapporten som består av flera delar, framgår det att samtliga intervjugrupper tar upp att de kriminella nätverken använder våld eller hot om detta för att kontrollera eller tysta ner det bostadsområde de anser vara ”sitt”. Det drabbar personal från bland annat fastighetsbolagen, väktare och butikspersonal. 

Av de som arbetar inom fastighetsbolagen i förorterna uppger 74 procent att de har problem med narkotikahandel, 65 procent att de har problem med gängkriminalitet och 21 procent har kriminella släktbaserade nätverk i sina bostadshus.

”Situationen är både allvarlig och akut”

En slutsats i rapporten lyder: ”De territoriella kriminella nätverken är multikriminella, anpassningsbara, expansiva och befinner sig i ett generellt högt konfliktläge. Situationen är både allvarlig och akut.”

”Resultaten från denna rapport visar att det finns en omfattande trygghetsproblematik som fastighetsägare ställs inför. De nyckelpersonsintervjuer med representanter för fastighetsägare som genomförts inom ramen för uppdraget visar överlag en samstämmig lägesbild över situationen och utmaningarna. Gängkriminaliteten [är en av de] främsta orsakerna till att de som bor, vistas, och verkar i dessa bostadsområden känner en otrygghet.”

Man pekar på att verktyg för att angripa problemen saknas. Politikens passivitet ger de kriminella fritt fram att ta över.

”Den bristande lagstiftningen är enligt de intervjuade, ’till fördel för de som gör fel’, då det är svårt att ta vid åtgärder som avhysning eller vräkning om en kriminell hyresgäst betalar hyran i tid, men samtidigt fortsätter begå kriminella handlingar.”

Tystnadskultur gynnar kriminella

I slutet av sommaren visade en rapport som kommunstyrelsen i Göteborg beställt att anställda inom Göteborgs stad avstår från att polisanmäla hot från kriminella och extremister av rädsla för hämndaktioner och att de är osäkra på stödet de kan få från arbetsgivaren.

Då slogs fast att tystnadskulturen gynnar brottslighet och extremism.