Förra året stängde Skolinspektionen friskolan Nya kastets skola i Gävle på grund av kopplingar till religiös extremism. Nu döms den tidigare rektorn och ägaren samt bolagets revisor för grovt bokföringsbrott respektive medhjälp till grovt bokföringsbrott.

De får sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år, rapporterar SVT. Båda nekar till brott.

Anledningen är ett falskt aktieägartillskott på 2,8 miljoner kronor som gjordes i samband med att skolans ekonomi ifrågasattes av Skolinspektionen. Pengarna har enligt domen aldrig existerat.

”Det är klarlagt att i maj 2018 bokfördes i Nya kastets bokföring, grundbok och huvudbok, ett aktieägartillskott om 2 800 000 kr trots att det aldrig lämnats ett sådant tillskott”, skriver Gävle tingsrätt.

Nya kastets skola fick slå igen i slutet av förra året eftersom Säkerhetspolisen sett band till islamistisk extremism, rapporterar TT.

Tidigare har islamistisk Vetenskapsskolan och Römosseskolan i Göteborg och Al-Azhar-skolor i Örebro stängts ned av myndigheterna på grund av extremism och ekonomiska oegentligheter.