Det är tröttsamt att se hur många i svenska etablissemang hela tiden försöker bagatellisera och bortförklara att Sverige blivit ett riktigt farligt land att leva i, jämfört med våra grannländer.

Nu senast är det Expressen-krönikören Lindström som blandar bort korten på ett pinsamt sätt.

Ur Expressen 13 december 2021.

Författaren Thomas Gür konstaterar: ”Här blandar han … ihop att ett land, Sverige, visst kan vara värst i Europa, även om färre personer skulle utsättas för brott år 2020 jämfört med år 2019. Det räcker ju med att ännu färre är utsatta för brott i andra europeiska länder … Eller mer rakt på sak: 40 gängmord är färre än 50 hot, men de förra är nog ändå värre.”

Med Lindströms ”logik” är det bättre att någon blir ihjälskjuten än utsatt för två fall av ringa misshandel. Ett brott är färre än två. 

Det finns inget överskott av intellektuell kapacitet i mediernas kolumnistkretsar, kan man konstatera.

Viss brottslighet minskar, annan ökar

Det finns i stora delar av västvärlden en minskande trend för brottsligheten. Den finns också i delar av det svenska samhället. Det har till stor del att göra med att den unga generationen inte är ute på stan lika mycket, utan är mer hemma och spelar dataspel eller ägnar sig åt streaming etc. Unga konsumerar också mindre alkohol jämfört med tidigare ungdomsgenerationer.

Men i Sverige har denna minskning ”fyllts upp” med nya och andra brott som ökat kraftigt, som skjutningar, sprängningar och dödligt våld. 

Så länge svenska etablissemang – den så kallade eliten – håller sig med sådana hovnarrar som Lars Lindström är det kanske inte så konstigt att svenska väljarkåren söker sig bort från de gamla etablissemangen.

Det enda jag har att klaga på är att det går så förtvivlat långsamt. Att de gamla partierna är fullständigt oförmögna med att skapa en balans mellan rättigheter och skyldigheter, där avsteg från att följa skyldigheterna får tydliga och kännbara konsekvenser, har vi kunnat se under många år. Ändå är väljarstödet i opinionsmätningarna för partier som resonerar som Lindström skrämmande högt.